Lisabonskou začínají provázet první problémy

11.10.2005
Některé členské země chtějí porušit termín pro předložení národních plánů Lisabonské strategie, který Evropská komise stanovila na sobotu 15.října.

Některé členské země chtějí porušit termín pro předložení národních plánů Lisabonské strategie, který Evropská komise stanovila na sobotu 15.října. Brusel ale přesto věří, že první výsledky celé strategie budou zveřejněny již příští rok. Strategie předpokládá, že se EU do roku 2010 stane nejkonkurenceschopnější světovou ekonomikou na bázi vzdělání.

Členské státy se snaží přivést do chodu plán z letošního března, který je vyzval, aby předvedly své plány na oživení unijního ekonomického růstu a zvýšení zaměstnanosti v následujících třech letech. Národní plány jednotlivých zemí by se měly sestávat z 30-40 stran textu a měly by být po předložení Komisi prostřednictvím odborníků dotaženy do finální podoby.

Francie, Švédsko a Dánsko podle internetového serveru EUobserver sobotní termín pravděpodobně nedodrží. Otazníky visí i nad Německem a Polskem. Paříž doufá, že dokument odešle do konce října, Stockholm si pro odevzdání stanovil 21.říjen a Dánové plánují předložit listinu „v příštích několika týdnech“. Za zpožděním jednotlivých zemí stojí především průtahy ve schvalování v národních parlamentech. V Německu a Polsku panuje nejistota, jak budou nové vlády po nedávných volbách v obou zemích v otázce národních plánů postupovat. Ostatní členské země by neměly mít s předáním dokumentu do soboty problém.

Velká Británie, Nizozemsko, Řecko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko potvrdili, že svoje plány předloží o víkendu, ČR dokonce deklarovala, že její plán byl dokončen již před několika měsíci. Obsahy jednotlivých plánů jsou velmi odlišné. Paříž, i přesto, že je ve zpoždění, například navrhuje flexibilnější pravidla pro společnosti při propouštění zaměstnanců a vytvoření nového fondu, který by podporoval investice do biologických technologií a komunikace.

Nizozemsko si ve svém návrhu přeje zvýšení důchodového věku z 60 na 65 let, s podobnou tezí přichází i Finsko, které apeluje na prodloužení „pracovního života“. Řecko by snížilo daňové sazby právnickým osobám, mezi Sloveské priority zase patří rozvoj dopravní infrastruktury.

Sobotní termín sice není závazný, ale Evropská komise věří, že politická vůle k provedení reforem je velká a jednotlivé plány budou předloženy co nejdříve. Komise má nyní v plánu po předložení národních plánů jejich postoupení odborníkům na průmysl, finanční a sociální aspekty, kteří by svoje stanovisko měli Komisi sdělit nejpozději do konce ledna.

Sdílet tento příspěvek