Komise rozdmýchává debatu o budoucnosti Evropy

13.10.2005
Záměrem plánu D je přimět politické elity, aby více naslouchaly hlasu občanů, a překonat pocit odcizení mezi EU a jejími obyvateli.

Evropská komise dnes představila svůj „plán D“, který má oživit veřejnou debatu o budoucnosti Evropské unie v členských zemích. Záměrem je také přimět politické elity, aby více naslouchaly hlasu občanů, a překonat pocit odcizení mezi EU a jejími obyvateli.

Po odmítnutí Evropské ústavy ve Francii a Nizozemsku vyzvali vedoucí představitelé vlád k „období reflexe“, které by umožnilo uspořádat v každém členském státě intenzivní diskusi. Vnitrostátní diskuse musejí být v konečném důsledku řízeny samotnými vládami, zatímco klíčovou úlohou Komise je tento proces usnadnit. „Plán D – demokracie, dialog a diskuse“ vytváří prostřednictvím vnitrostátních vlád rámec pro diskusi o budoucnosti Evropy ve všech 25 členských státech. Cíl je jasný. Dosáhnout nové politické shody o správných politikách, které Evropě umožní vyrovnat se s problémy 21. století.

„Není to havarijní plán pro evropskou ústavu. Ale je jasné, že Evropská unie potřebuje reformy a že musíme brát větší zřetel na obavy občanů,“ uvedla místopředsedkyně EK Margot Wallströmová. „EU byla projektem politických elit, který až dosud fungoval a byl akceptován. Ale nyní je zapotřebí získat souhlas lidí.“

EK navrhuje třináct vlastních iniciativ, od větší otevřenosti při rozhodování ministrů „pětadvacítky“ až po jmenování „vyslanců dobré vůle“ z řad známých osobností, podobně jako to dělá pro podporu svého poslání OSN. Mezi hlavní prvky plánu patří uspořádání rozsáhlou celostátní diskusi o budoucnosti Evropy. Evropská komise by v této diskusi neměla nahradit členské země, ale měla by plnit pouze funkci „pomocné ruky“. Chtěla by například seznámit vlády členských zemí s potenciálními vzory a strukturami diskuzí a navrhnout některé společné postupy.

Komise zároveň nepodceňuje nutnost zpětné vazby. První jednání o obsahu vnitrostátních diskusí by se mělo uskutečnit v dubnu 2006. Komise poté vypracuje souhrnnou zprávu o vnitrostátních diskusích a předloží ji Evropské radě, která bude zasedat v červnu 2006 pod rakouským předsednictvím. Celý tento proces by měl dále vést k vypracování konkrétního plánu pro budoucnost Evropy.

Sdílet tento příspěvek