V EP zaznívají hlasy na zamítnutí budoucího rozpočtu EU

10.01.2006

Podle zprávy europoslance Reimera Bögeho může EP zamítnout návrh rozpočtu, pokud se nezmění jeho současná podoba.

Podle zprávy europoslance a rozpočtového experta největší frakce Evropského parlamentu (EPP) Reimera Bögeho může Evropský parlament zamítnout návrh budoucí finanční perspektivy EU pro léta 2007-2013, pokud se nezmění jeho současná podoba.

Bögeho text upozorňuje na to, že perspektiva, na kterém se po složitém jednání v prosinci dohodli zástupci evropské pětadvacítky, nezaručuje takový rozpočet, jež by zajistil prosperitu, soudržnost a bezpečnost pro budoucnost unie.

O zmíněném textu bude Evropský parlament jednat příští týden. Stvrzení finanční perspektivy europoslanci představuje nutnou podmínku k definitivní platnosti návrhu. Dosud parlament rozpočty EU bez problému schvaloval, v současné době jsou ovšem očekávány mírné problémy.

Podle Bögeho jsou europoslanci připraveni vést o otázce rozpočtu konstruktivní debatu. Lídři obou největší frakcí Evropského parlamentu, středo-pravé EPP a socialistické PES, již dříve upozornili na to, že Evropský parlament se může k budoucímu rozpočtu postavit záporně, pokud nebude odpovídat jeho představám.

Parlament navrhoval, aby Evropská unie v letech 2007-2013 hospodařila s rozpočtem ve výši 975 mld. eur, zatímco nová finanční perspektiva počítá s příjmy a výdaji ve výši „pouhých“ 862,4 mld. eur. Více prostředků by europoslanci poskytli například na unijní vnější akční programy.

Rozhodnutí Evropského parlamentu bude velmi závažné. Pokud by totiž europoslanci řekli navrhovaného rozpočtu „ne“, uvrhli by tím Evropskou unii do hluboké politické i finanční krize. Záporné stanovisko by totiž výrazně omezilo výši prostředků, které by mohly být vyčerpány ze strukturálních fondů unie. Takový stav by ohrozil zejména nové členské země EU.

Proto pozorovatelé vesměs očekávají, že Evropský parlament dá nakonec budoucímu rozpočtu zelenou.

Sdílet tento příspěvek