Hübnerová: Rozvolnění pravidel pro čerpání evropských peněz je nekoncepční

16.01.2006

Evropská komisařka poukazuje na to, že žádný nový stát ani nepožadoval prodloužení období pro financování malých projektů ze tří let na čtyři.

Eurokomisařka pro regionální rozvoj Danuta Hübnerová považuje za nekoncepční „rozvolnění“ pravidel pro nové členské země při čerpání peněz z fondů EU určených chudším zemím a regionům.

Eurokomisařka považuje za svůj úkol sledovat dlouhodobý zájem společenství, odmítá proto okamžité potřeby vlád nových zemí včetně své vlastní polské. Poukazuje na to, že žádný nový stát ani nepožadoval prodloužení období pro financování malých projektů ze tří let na čtyři, jež summit nakonec schválil. Nelíbí se jí, že v EU bude platit dvojí režim.

Méně námitek má Hübnerová proti novému pravidlu, aby se nováčkům a nejchudším ze starých členů umožnilo hradit z evropských peněz daň z přidané hodnoty projektů; uznává, že se tak zlepší dostupnost evropské pomoci pro některé nemajetné obce nebo nevládní organizace. Na druhé straně ji i zde zlobí, že ostatní členské státy mají jiný režim.

„Například východ Německa má jiná, výhodnější pravidla než západ. Není divu, že západní spolkové země už protestují. Za rozdílných podmínek bude dosti obtížné v rámci jedné země programy uřídit,“ uvedla.

Komisařka odhaduje, že Evropský parlament schválí nový sedmiletý rozpočet EU až v květnu. V červenci by pak mohl odhlasovat všechna nařízení o využívání prostředků EU. V září vydá EK strategické pokyny pro členské státy, které se pustí do přípravy národních koncepcí a operačních programů. „Pokud všechno půjde podle těchto představ, mohly by se první projekty podle nových pravidel rozběhnout v polovině roku 2007,“ předpovídá Hübnerová.

Prostředky na opravu paneláků budou nepatrné

Nové členské země mohou podle nové finanční perspektivy na opravy panelových domů spotřebovat nejvýše tři procenta z operačního programu, který toto počínání zahrne. Podmínkou bude ucelený plán rekonstrukce městské zástavby a cílem musí být „obnova sociálního bydlení včetně energetické účinnosti“.

ČR připravila spolu se Slovenskem, Polskem a Maďarskem memorandum, ve kterém navrhuje objem prostředků pro účely bydlení podstatně zvýšit. Evropské fondy by neměly být použitelné jen na „sociální byty“ a na zateplování, ale obecně na panelová sídliště, kde hrozí sociálního vyloučení jeho obyvatel. Celková použitelná suma by se měla rovnat třem procentům prostředků, které má daná země k dispozici ze strukturálních fondů EU, nikoli jen z jednoho domácího operačního programu.

Komisařce pro Hübnerové se naopak návrh zamlouvá. „Jsem spokojena se zněním, které jasně říká, že jde o výjimečnou věc. Doufám, že to bude v této podobě zachováno,“sdělila. Domnívá se, že takto budou evropské peníze sloužit nikoli jako hlavní zdroj financování, ale jako podnět pro soukromé investice a banky.

Sdílet tento příspěvek