EK hodlá zpřísnit kontrolu nad čerpáním peněz z EU

17.01.2006

Snazší nakládání s penězi má doprovázet přísnější kontrola, zejména na národní úrovni.

Jednodušší pravidla pro čerpání peněz z fondů EU a jejich utrácení slibuje Evropská komise v připravovaných předpisech, jimiž se bude provádět sedmiletý rozpočet (2007-13) schválený v prosinci. Snazší nakládání s penězi má doprovázet přísnější kontrola, zejména na národní úrovni.

Podle evropského komisaře Siima Kallase si evropští daňoví poplatníci si zaslouží jistotu, že jejich peníze přerozdělované přes unii nejsou zneužívány. Zavedení změn umožní Evropskému účetnímu dvoru snáze schvalovat rozpočtové uzávěrky EU, myslí si komisař.

Evropská komise nové předpisy připravuje na základě připomínek Evropského parlamentu, Rady Ecofin i Evropského účetního dvora.

Za hospodaření unie odpovídá Evropská komise, pravidelné výtky nezávislého auditora se sídlem v Lucemburku se proto týkají především jí. Exekutiva se však brání, že 80 procent všech peněz přiděluje členským státům, které je pak vydávají na projekty, programy nebo ve formě podpor. Chce proto dále sladit kontrolní metody a standardy na všech úrovních, zesílit dohled a přimět národní orgány, které peníze spravují, k větší odpovědnosti.

Účetní dvůr vystavil komisi negativní vysvědčení 11 let po sobě. Evropský parlament, který výroční uzávěrky schvaluje, souhlasil s výsledkem hospodaření za rok 2004 jen proto, že tehdy ještě nefungovala nová komise v čele s Josém Barrosem. Získat zelenou za další léta bude tudíž obtížnější. Pád EK v čele s Jacquesem Santerem v roce 1999 se také odvíjel od neochoty EP schválit účetní uzávěrku za rok 1997.

Komise ovšem poukazuje na to, že v jejích vlastních účetních knihách za rok 2004 auditoři chyby nenašli. Souhlasili se způsobem, jak byly vybrány příspěvky do rozpočtu a jak byly rozděleny závazky. Pokud jde o platby, smířili se s většinou zemědělských výdajů a s pomocí pro kandidátské země. Vynakládání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, které představují více než třetinu rozpočtu, však hodnotili negativně.

Sdílet tento příspěvek