Rumunsko apeluje na rychlejší ratifikaci přístupové smlouvy

21.03.2006

Přístupová smlouva zajišťující rumunský vstup do unie byla podepsána v dubnu 2005. Aby ovšem země mohla definitivně vstoupit do EU, musí smlouvu schválit všechny členské země EU.

Rumunsko by slovy svého ministra zahraničí Mihan-Razvan Ungureana uvítalo rychlejší ratifikaci přístupové smlouvy v národních parlamentech jednotlivých zemí EU. Jako viníka zpoždění vidí Francii. Ungureanu proto nabádá členské země, aby rumunskou přístupovou smlouvu schválily co nejrychleji, jak již učinila Velká Británie a Nizozemsko.

Přístupová smlouva zajišťující rumunský vstup do unie byla podepsána v dubnu 2005. Aby ovšem země mohla definitivně vstoupit do EU, musí smlouvu schválit všechny členské země EU. Některé evropské sněmovny, například francouzský, německý, rakouský nebo dánský parlament ovšem čekají na květnovou hodnotící zprávu Evropské komise, která by měla rozhodnout o potvrzení vstupu Rumunska a Bulharska do EU v roce 2007 nebo jeho posunutí o rok.

Francie, i když je dlouholetým rumunským spojencem, po odmítnutí evropské ústavní smlouvy v loňském lidovém referendu, vyjadřuje obavy z dalšího rozšiřování EU. Ungureanu považuje tyto obavy za znepokující.

Podobný názor zastává i Bulharsko, které by mělo do unie vstoupit spolu s Rumunskem. To v nedávné době dokonce vypsalo výběrové řízení na konzultanty, kteří by měli přesvědčovat poslance, v těch zemích EU, kde se zdá přijetí přístupové smlouvy problematické.

Podle Ungureana učinilo Rumunsko výrazný pokrok v přípravách svého vstupu do EU, nejdůležitější práce ovšem čeká zemi před zveřejněním květnové zprávy.

Sdílet tento příspěvek