EK: Turecký postoj ke Kypru ovlivní vstupní rozhovory

19.05.2006

Evropský komisař Rehn opět naznačil, že pokud Turecko neotevře své přístavy kyperským lodím a svá letiště kyperským letadlům, bude to mít vliv na pokračování rozhovorů o jeho vstupu do EU.

Evropský komisař Olli Rehn dnes opět naznačil, že pokud Turecko neotevře své přístavy kyperským lodím a svá letiště kyperským letadlům, bude to mít vliv na pokračování rozhovorů o jeho vstupu do EU. Turecký ministr a vyjednávač Ali Babacan reagoval prohlášením, že Brusel a Ankara vykládají odlišně příslušnou dohodu, kterou se Turecko zavázalo rozšířit celní unii na nové členské země EU včetně Kypru.

„Byla jasná spojitost mezi zahájením rozhovorů a splněním závazků plynoucích z protokolu k Ankarské dohodě. Turecko protokol podepsalo, je tedy jasné, že ho musí splnit,“ uvedl Rehn po setkání s Babacanem. Ten podotkl, že výklad protokolu se liší. „Podle našeho názoru je to jinak, než si myslí Evropská komise,“ prohlásil Babacan.

Zmíněný protokol podle EK zavazuje Ankaru, aby umožnila volný pohyb zboží a služeb se všemi členskými státy unie včetně Kypru, který do EU vstoupil v květnu 2004. Turecko však namítá, že právě Kyperská republika odmítla plán OSN na sjednocení Kypru a nese tedy odpovědnost za pokračující rozdělení ostrova. „My jsme udělali, co bylo třeba. Druhá strana však postrádá vůli problém řešit a situace se tak komplikuje,“ řekl turecký ministr.

Rehn Turecko se musí vrátit k reformám

Rehn dále vyzval tureckou vládu, aby se vrátila k programu reforem a urychlila je, pokud se chce vyhnout „negativnímu dopadu“ na jednání o vstupu. Neupřesnil ovšem, co míní tímto „negativním dopadem“. Zdůraznil, že je třeba zejména zlepšit právní prostředí v Turecku, posílit lidská práva a základní svobody, zvláště svobodu projevu, vyznání, náboženská a kulturní práva. Upozornil, že do příští hodnotící zprávy o přípravě Turecka na členství v EU zbývá půl roku, tento čas je tedy třeba náležitě využít, pokud má být posudek méně negativní než loni.

Babacan ujišťoval, že jeho vláda má v úmyslu prosadit ještě ve funkčním období stávajícího parlamentu další balík reforem o 17 položkách, které jsou zaměřeny právě na oblast lidských práv a základních svobod. Mluvil také o detailním programu přejímání evropského práva, který se opírá o výsledky dosavadního právního srovnávání s Evropskou komisí, při kterém obě strany probraly už sedmnáct z 31 kapitol, do kterých je jednání rozděleno.

Rehn vyjádřil naději, že rozhovory o první z těchto kapitol by mohly formálně začít v červnu. Předpokládá, že to bude kapitola věda a výzkum. EK původně navrhovala začít jednat také o kapitole školství a vzdělání, zde však narazila na odpor některých členských států, údajně i Kypru a Francie. S otevřením i uzavřením každé kapitoly musí souhlasit všech 25 členů EU.
EU souhlasila se startem vstupních rozhovorů s Tureckem loni na podzim, jednání však fakticky od té doby ještě nezačala. Řada zemí EU, také pod vlivem veřejného mínění, je nemíní nijak urychlovat.

Autor: čtk

Sdílet tento příspěvek