Romano Prodi: Potřebujeme novou středozemní politiku

16.06.2006
Nový italský premiér Romano Prodi po svých jednáních ve Francii a Německu v Berlíně zdůraznil, že nadále považuje evropskou ústavu za potřebnou. Současně nastínil i novou vizi středozemní politiky unie.

Nový italský premiér Romano Prodi po svých jednáních ve Francii a Německu v Berlíně zdůraznil, že nadále považuje evropskou ústavu za potřebnou. Současně nastínil i novou vizi středozemní politiky unie.

Pane premiére, belgický premiér Verhofstadt jako odpověď na ústavní krizi Evropy navrhl federální Evropu. Byl by to i váš cíl?
Federální Evropa není realizovatelná. Ale pokud některé státy chtějí v některých oblastech politiky postupovat dopředu spolu, je to možné jen uvítat. Pouze ale v případě, že se toho mohou účastnit všichni partneři z EU. Pokud ne, pak to odmítám.

Mohl byste říci nějaký příklad takového postupu?
Dobrým příkladem může být nová středozemní politika unie, o kterou se budu vehementně zasazovat. Je nutné, aby v případě, že se chceme vyhnout konfliktům v tomto regionu, unie vyvinula novou strategii. Tato inciativa musí jít nad rámec dosavadního procesu. Začít by mohlo Španělsko, Itálie a Francie. Taková středozemní politika ale musí být přístupná všem, také Německu. Je jasné, že to například pro Skandinávce nebude mít žádnou prioritu. Taková iniciativa by ale nebyla ničím, co by Evropu štěpilo.

Jaké by byly elementy takové politiky?
Součástí by bylo například založení středozemní banky. Mohla by být centrem ekonomického rozhodování v regionu. Kromě toho je třeba posílit i kulturní a vědecké kontakty – například prostřednictvím společných univerzit a studentských výměn. O boji kultur nelze jen teoretizovat.

Autor: Andreas Rinke

Sdílet tento příspěvek