Podnikání v EU by mělo být jednodušší

14.09.2006
Společný trh Evropské unie by měl od začátku příštího roku projít zásadní změnou, která prospěje i českým podnikatelům.

Společný trh Evropské unie by měl od začátku příštího roku projít zásadní změnou, která prospěje i českým podnikatelům. Evropské země totiž začnou zavádět novou směrnici, která usnadní například stavebníkům, architektům a řemeslníkům poskytování služeb v zahraničí.
Zda se tak skutečně stane, závisí na souhlasu Evropského parlamentu. Ten má rozhodovat o osudu směrnice ve druhém čtení v polovině listopadu. V poslední době se sice část poslanců snaží na poslední chvíli dokument ještě pozměnit, ale jejich snaha se setkává s ostrým odmítnutím ze strany členských zemí i Evropské komise. Nynější podoba směrnice je totiž kompromisem, který se obtížně rodil několik let.
To ze směrnice o službách učinilo zřejmě nejspornější zákon v dějinách unie. Na liberalizaci trhu se službami tlačily zejména nové členské země včetně Česka. Naopak velká část starých členských zemí se bála, že přílišné otevření trhu bude mít za výsledek příliv poskytovatelů levných služeb z Východu.
Argumentace těchto zemí nakonec do velké míry převážila. Z původního návrhu směrnice zmizela po zásahu Evropského parlamentu takzvaná zásada země původu. Podle ní by se poskytovatelé služeb řídili při podnikání v zahraničí právem své domovské země. Nynější text neříká, jakou legislativou se podnikatelé mají řídit, a neznamená ani naprostou liberalizaci. Obsahuje dlouhý seznam výjimek, na které se směrnice nevztahuje. Patří mezi ně například školství, zdravotnictví, kultura nebo dopravní služby.
Zákon navíc dává členským zemím možnost bránit cizinci v podnikání z důvodu veřejné politiky, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví nebo životního prostředí. Na druhou stranu liberálněji naladěné země prosadily, aby vlády pravidelně přezkoumávaly svou legislativu a hlásily Bruselu, jaké předpisy mohou pohybu služeb bránit. Evropská komise bude hlášení vyhodnocovat a může i trestat hříšníky, kteří kladou podnikání nepřiměřené překážky.
O to se ostatně snaží už dnes. V červnu například kritizovala Rakousko, že ztěžuje podnikání firmám z nových zemí včetně Česka. Komisi vadí, že Rakušané odmítají zaregistrovat firmu, jež nedokáže, že každý z majitelů má „podstatný vliv“ na její řízení. Napadla též Německo za požadavek, že každý ze zaměstnanců zahraničních podniků působících na jeho území musí být u firmy nejméně měsíc. Oběma zemím hrozí žalobou k Evropskému soudnímu dvoru.
Přes všechny výhrady nová směrnice usnadní podnikání za hranicemi Česka a zpřehlední jeho podmínky. Pokud projde parlamentem, začne se zavádět od příštího roku, ale v některých zemích jí čeští živnostníci budou moci využít až po čase. Členské státy totiž dostaly tři roky na to, aby ji převedly do vlastní legislativy.

Autor: Radek Honzák

Sdílet tento příspěvek