Zpráva o programu Evropa pro občany v letech 2007-2013

Program Evropa pro občany pro období 2007-2013 (Europe for Citizens 2007 – 2013) na podporu aktivního evropského občanství byl schválen evropskými institucemi a byl zaveden 12. prosince 2006 rozhodnutím č. 1904/2006/ES.

Úřad vlády České republiky, konkrétně Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ) je gestorem programu Evropa pro občany. OEZ od roku 2008 zřizuje Národní kontaktní místo programu, které poskytuje informace o možnostech finanční podpory pro žadatele.

Struktura programu:

– Akce 1 – Aktivní občané pro Evropu
– Akce 2 – Aktivní občanská společnost v Evropě
– Akce 3 – Společně pro Evropu
– Akce 4 – Aktivní evropská paměť

Akce 1 – Aktivní občané pro Evropu

Opatření 1.1 Setkávání občanů v rámci partnerství měst

V opatření Setkávání občanů v rámci partnerství měst získalo 49 českých subjektů v letech 2007-2013 dohromady částku € 523 652 na financování svých projektů.

Evropa pro občany - graf 1

V roce 2007 čerpalo 8 českých obcí (Nivnice, Žďár nad Sázavou, Bzenec, Kostelec nad Černými Lesy, Slaný, Ústí nad Orlicí, Černošice, Dolní Kounice) provozní granty v souhrnné částce € 64 724.

Celková suma € 92 755 byla v roce 2008 vyplacena následujícím 14 městům a obcím: Zubří, Praha – Dolní Chabry, Příbram, Brno, Horní Počernice, Rosice, Slaný, Nivnice, Ruda nad Moravou, Štíty, Rakovník, Blatná, Rousínov, Černošice.

Stejně jako v předchozím roce, tak i v roce 2009 bylo úspěšných 14 obcí. Je to nejvíce za sledované období 2007-2013. Na své projekty dostaly finanční prostředky v hodnotě € 155 663 z celkově rozdělovaných € 7 093 099,75, což je v procentním vyjádření 2,19 % všech evropských projektů.

V roce 2010 klesl počet schválených projektů v ČR na 4 a tato čtyři česká města – Nové Město na Moravě, Mikulovice, Bzenec, Pardubice – získala celkem € 77 510, což tvoří 1,26 % z celkových € 6 139 402,29.

Částky € 15 000, € 25 000 a € 25 000 získaly v roce 2011 na své projekty města Jičín, Kroměříž a Milulovice. Jedná se o 1 % z celkově vyplacených € 6 492 762,19.

Rok 2012 byl úspěšným, co se týká schválených projektů a následné finanční podpory, pro obec Vlachova Lhota, jež získala částku € 25 000 a pro Dvůr Králové nad Labem, který obdržel € 11 000. Celkově bylo tento rok mezi evropské projekty rozděleno € 6 013 000.

Z celkových € 5 458 000 určených na podporu evropských projektů získaly 4 české subjekty (Partnerský spolek smržovka, Le Groupe de Action Locale Brdy-Vltava, Město Valašské Klobouky, Město Vítkov) v roce 2013 celkovou částku € 32 000, což tvoří 0,58%.

Opatření 1.2 Sítě partnerských měst

V letech 2007 – 2013 bylo úspěšně schváleno 5 projektů předložených českými městy a obcemi u opatření Sítě partnerských měst v celkové výši € 153 801.

Evropa pro občany - graf 2

V roce 2007 bylo v České republice jedno město (Písek), které čerpalo na svůj projekt grant ve výši € 9 732.

Celková částka € 35 654 byla vyplacena v roce 2008 dvěma českým obcím, které získaly finanční podporu na své projekty. Jednalo se o region Vysočina, jež získal částku € 18 230 a o město Nový Bydžov, kterému bylo vyplaceno € 17 424.

V roce 2009 bylo jako jediné úspěšné město Jihlava, jež dostalo finance v celkové výši € 69 594.

Stejně jako v roce 2009, tak i v roce 2011 byla vyplacena částka v jednom případě, konkrétně regionu Olomouc. Toto město obdrželo celkový grant ve výši € 38 821.

V letech 2010, 2012 a 2013 nebyly českými městy a obcemi čerpány žádné granty, jelikož nebyly schváleny žádné úspěšné projekty.

Opatření 2.1. Projekty občanů

V opatření Projekty občanů nebyly v letech 2007 – 2013 nebyly českými obcemi čerpány žádné granty.

Opatření 2.2 Podpůrná opatření

V opatření Podpůrná opatření nebyly v letech 2007 – 2013 nebyly českými obcemi čerpány žádné granty.

Akce 2 – Aktivní občanská společnost v Evropě

Opatření 1 a 2 Strukturální podpora evropských organizací zabývajících se výzkumem v oblasti veřejné politiky (nezávislých skupin odborníků a organizací občanské společnosti na úrovni EU)

Provozní granty v tomto opatření čerpal pouze 1 český subjekt – EUROPEUM Institute for European Policy – v letech 2009, 2010, 2011 a 2012 v celkové částce € 226 397. V roce 2009 získal grant v částce € 60 000, v následujícím roce to bylo € 39 267, v roce 2011 € 47 130 a v roce 2012 čerpal € 80 000.

Evropa pro občany - graf 3

Opatření 3 Podpora projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti

V rámci tohoto opatření bylo za časové období 2007-2013 podpořeno celkem 17 českých projektů v celkové částce € 825 940 z celkových € 23 470 930.

Evropa pro občany - graf 4

Z celkových € 3 362 011 získaly v roce 2007 2 české subjekty (Agora, European Values, o.s.) částky € 12 448 a € 43 252 na své projekty.

V roce 2008 bylo vyplaceno celkově € 119 200 Občanskému institutu, European Values, o.s. a Multikulturnímu centru.

V roce 2009 bylo podpořeno nejvíce českých projektů za sledované období 2007-2013. Jednalo se o 6 projektů od následujících subjektů: Centrum pro komunitní práci západní Čechy, European Values, o.s., Multikulturní centrum, SKOK, PASOS, Opona, o.p.s. Celkem jim bylo vyplaceno € 221 580 z celkových € 3 897 396.

Youth and Environment Europe byl jediný český subjekt, který čerpal v roce 2010 grant. Jednalo se o částku € 20 783 což je 0,56% z celkových € 3 793 089 vyplacených ostatním evropským subjektům.

V roce 2011 získali 2 úspěšní čeští žadatelé (Art Movement, o.s. a EUROPEUM) částky € 99 165 a € 32 609 na své projekty.

V roce 2012 získali taktéž 2 úspěšní žadatelé, konkrétně Ekologický právní servis a Multikulturní centrum Praha, finance na projekty v celkové částce € 228 586.

Suma € 113 500 byla vyplacena Sdružení pro podporu otevřené společnosti, které se jako jediné podařilo v roce 2013 získat grant na svůj projekt.

Akce 4 – Aktivní evropská paměť

V rámci akce „Aktivní evropská paměť“ čerpaly české subjekty v letech 2007-2013 granty v 25 případech a to v celkové částce € 975 790 z celkových € 13 782 075.

Evropa pro občany - graf 5

V roce 2007 získaly 3 české subjekty (Teens, Kids&Cameras, The Forgotten Ones, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě) finanční prostředky v částce € 82 313.

V roce 2008 to byly 4 české subjekty (Člověk v tísni, Památník Lidice, Židovské muzeum v Praze, Ano pro Evropu), které získaly dohromady granty ve výši € 137 773.

Nejvíce schválených českých projektů bylo v roce 2009, konkrétně čerpalo 9 subjektů (Člověk v tísni; ÚSTR; Docs, Youth&Society; Opona, o.p.s.; The Forgotten Ones, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě, Institut Terezínské iniciativy, Post Bellum, Živá paměť) a to v souhrnné částce € 331 773.

Roku 2010 bylo vyplaceno € 130 996 třem českým subjektům (Nakladatelství a vydavatelství Větrné mlýny, The Forgotten Ones, Člověk v tísni).

V letech 2011, 2012 a 2013 byly podporovány každý rok 2 projekty. Konkrétně v roce 2011 byla vyplacena souhrnná suma € 109 915 organizacím Člověk v tísni a ÚSTR, v roce 2012 získalo Mezinárodní křesťanské velvyslanectví na své projekty € 29 000 a Post Bellum € 53 000, v roce 2013 byly schváleny projekty Multikulturnímu centru Praha a Mezinárodnímu křesťanskému velvyslanectví v Jeruzalémě a následně jim byla vyplacena celková souhrnná suma € 101 020.

Autor: Věra Havelková

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality