Chceme měnit Evropu jako vy

26.05.2008
Hospodářské noviny

Úvaha britského labouristického ministra pro Evropu Jima Murphyho nad českým předsednictvím EU a nad blízkou evropskou budoucností. Česká republika bude příští rok předsedat Evropské unii. I proto ji musí zajímat otázky typu: Co se v Evropě změní, pohlédneme-li do následujících dvou desetiletí? Bude Evropa kladnou silou ve světové politice? Jak se Evropa vyrovná s problémy globalizace?

Máme podobné názory

Britský názor je, že aby Evropa mohla být ve dvacátém prvním století efektivní silou v celosvětovém měřítku, Evropská unie se musí zaměřit na vnější problémy a hrát skutečnou vůdčí roli při řešení kritických celosvětových problémů. Vím, že sdílíme podobnou vizi – vizi Evropy, která je otevřená, spravedlivá a konkurenceschopná.

České předsednictví bude mít příští rok velkou příležitost nastavit Evropě správný směr. To se týká zejména hospodářské otevřenosti a jarní zasedání Rady by mělo stanovit, jaký je postoj Evropy k využívání síly efektivního a lépe regulovaného jednotného trhu s 500 miliony lidí při vedení celosvětového přechodu na nízkoemisní a vysoce růstovou budoucnost.

V současnosti se EU nachází v období institucionálních reforem. Lisabonská smlouva zavádí změny důležité pro zlepšení fungování EU a umožnění fungování při 27 členech. My se nicméně musíme zaměřit na budoucnost a soustředit se na vnější i vnitřní politiku EU ve třech klíčových oblastech: prosperita, životní prostředí a bezpečnost.

Globální Evropa

Tyto oblasti zajímají občany Evropy a jsou důležité pro budoucí úspěch EU. Británie tyto myšlenky představila v nedávném dokumentu předsedy vlády Gordona Browna a ministra zahraničních věcí Davida Milibanda s názvem Globální Evropa.

Pouze prosperující Evropa může hrát plnohodnotnou celosvětovou roli a je důležité, abychom tuto roli hráli. Na světové scéně podstupujeme mnoho zkoušek vedoucích schopností a musíme projevit globální odpovědnost. Proto bojují česká a britská armáda bok po boku v Afghánistánu a Iráku. Patří k tomu i zvyšování evropské bezpečnosti prostřednictvím NATO a silných transatlantických vztahů a prostřednictvím EU.

Evropa musí také hrát celosvětovou vůdčí roli při zajištění klimatické stability a energetické bezpečnosti. Naše budoucí prosperita bude záviset na tom, jak úspěšně zvládneme přechod na dynamické hospodářství s vysokým růstem a nízkými emisemi. EU je odhodlána aktivně jednat v oblasti změn podnebí a musí ctít své závazky.

Země, které hrají vedoucí úlohu v rozvíjejícím se sektoru životního prostředí, budou mít pro následující desetiletí konkurenční ekonomickou výhodu. Nejedná se tedy o výměnu ohledů na životní prostředí za prosperitu.

Musíme se také zabývat dalšími globálními problémy. Mezinárodní rozvoj pro nás musí zůstat prioritou. Proto předseda britské vlády Gordon Brown spustil kampaň Volání do akce s cílem zajistit, aby se mezinárodní společenství ze všech sil snažilo dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí.
Externě orientovaná, zodpovědná a prosperující Evropa, jež spolupracuje se zbytkem světa, musí též využívat obchod a rozvojovou pomoc k povznesení jižních a východních sousedů EU. To znamená, že musí pokračovat proces rozšiřování EU. To je dlouhodobá filozofie, kterou dle mého přesvědčení česká vláda sdílí.

Líbí se nám vaše priority

Evropa si musí uchovat, případně obnovit svou dynamiku. Mnoho těchto nápadů doplňuje téma českého předsednictví EU – Evropa bez bariér. Věřím, že Británie a Česká republika mají mnoho společného v pohledu na Evropu a její rozvoj v příštích 20 letech. Během předsednictví EU bude mít Česká republika šanci prosadit své priority a stát v čele evropské budoucnosti.

Autor: Jim Murphy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality