Veřejná konzultace týkající se reflexe regulace roamingu

23.06.2008
Euroskop

Komise 7. května 2008 otevřela veřejnou konzultaci týkající se reflexe regulace roamingu zavedené v roce 2007 a možného rozšíření této regulace na datové služby a služby SMS. Komise očekává příspěvky zainteresovaných aktérů do 2. července 2008.

Veřejná konzultace týkající se reflexe regulace roamingu

Public consultation on a Review of the functioning of Regulation (EC) No 717/2007 (the „Roaming regulation) and of its possible extension to SMS and data roaming services

Komise 7. května 2008 otevřela veřejnou konzultaci týkající se reflexe regulace roamingu zavedené v roce 2007 a možného rozšíření této regulace na datové služby a služby SMS. Konzultace má Komisi poskytnout zpětnou vazbu a odpovědět jí na otázky spojené s dosavadním fungováním nařízení omezujícího výši cen roamingového volání. Stejně tak Komise pokládá otázky týkající se smysluplnosti případné regulace na poli datových služeb a služeb SMS.

1. Pozadí

Veřejná konzultace je očekávaným krokem Komise, ke kterému se zavázala již v červnu roku 2007. Nařízení Evropského parlamentu a Rady o regulaci cen roamingu v článku 11 uvádí, že Komise do 30. prosince 2008 přezkoumá fungování tohoto nařízení a zejména posoudí, zda bylo dosaženo jeho cílů. V tomto dokumentu zároveň došlo k závazku, že Komise přezkoumá vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových a datových komunikačních služeb včetně SMS a MMS roamingovým zákazníkům a případně doporučí regulaci těchto služeb.

1.1. Počátek agendy

Z pohledu pozdější regulace byl klíčový projev eurokomisařky Viviane Redingové na konferenci EVUA (The Enterprise Virtual Private Networks Users Association) 29. června 2006. Jednoznačně tu vyjádřila snahu o dosažení společného evropského vnitřního trhu uživatelů roamingu. Neexistoval podle ní důvod, proč by ceny roamingu při cestování měly být neodůvodnitelně vyšší než ceny, které uživatelé platí ve své rodné zemi.

1.2. Nařízení o roamingu ve veřejných telefonních sítích

Na základě návrhu Komise přijaly Evropský parlament a Rada 27. června 2007 „nařízení č. 717/2007 o roamingu. Cílem tohoto kroku bylo především praktické snížení cen roamingu. Nařízení přímo stanovuje, že cena, kterou smí operátor navštívené sítě (síť, kterou má uživatel dočasně nastavenou při pobytu v zahraničí) účtovat operátorovi domovské sítě zákazníka za zprostředkování volání, nesmí v celkové částce překročit 30 eurocentů za minutu. Tato cena má být dále snížena 30. srpna 2008 na 28 centů a 30. srpna 2009 na 26 centů.

Celková cena za minutu hovoru v rámci tzv. eurotarifu, která může být domácím operátorem účtována uživateli, pak nesmí překročit 49 eurocentů, od 30. srpna 2008 46 centů a od 30. srpna 2009 43 centů. Stejně tak poplatek za přijetí hovoru je omezen na 24, 22 resp. 19 centů (bez DPH). Eurotarif však není automatická služba a zákazník si jej musí nechat aktivovat.

Nařízení dále stanovuje, že do 30. prosince 2008 má Komise přezkoumat, zda nařízení splnilo svůj účel.

1.3. Nová agenda – Viviane Redingová navrhuje regulaci cen za služby SMS a MMS

Viviane Redingová při svém projevu v Budapešti v listopadu 2007 uvedla, že „další velkou výzvou je regulace služeb SMS a MMS v roce 2008. Vyzvala národní regulátory ke společnému jednání na toto téma.

2. Formální struktura konzultovaného dokumentu

Dokument k veřejné konzultaci postupně shrnuje všechny kroky učiněné v souvislosti s regulací roamingu a v jednotlivých kapitolách zkoumá vlivy platného nařízení. K jednotlivým aspektům stanovuje otázky do diskuse; je jich celkem 39. Komise vyzývá bez jakéhokoliv omezení aktéry se zájmem na dané problematice o vyjádření k jedné či více otázkám.

3. Klíčové obsahové body konzultovaného dokumentu

V souvislosti s vyhodnocením vlivu nařízení o regulaci roamingu z roku 2007 se Komise zainteresovaných aktérů především táže, zda si přejí, aby se trh po vypršení platnosti regulace v roce 2010 reguloval sám, či zda je vhodné, aby byla platnost regulace roamingu prodloužena. Klíčovým bodem je pak impuls k diskusi o případné regulaci cen SMS a MMS. Komise se aktérů táže, zda považují takovou případnou regulaci za účelnou a jakou cenovou hranici by si případně představovali.

4. Očekávaný vývoj

Veřejná konzultace bude uzavřena 2. července 2008. Do té doby je možné do ní prostřednictvím e-mailové adresy infso-roaming@ec.europa.eu přispět. Po jejím uzavření Komise vyhodnotí návrhy a rozhodne se, zda-li přistoupí k regulaci dalších služeb. Komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová však již dříve naznačila, že pokud operátoři neustoupí, k rozšíření stávající regulace s největší pravděpodobností dojde.

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality