Kampaň českého předsednictví odstartovala

Dneškem oficiálně odstartovala první část komunikační kampaně k českému předsednictví EU, která potrvá do zveřejnění loga v listopadu 2008. Kampaň představil na společné tiskové konferenci premiér M. Topolánek a vicepremiér pro evropské záležitosti zodpovědný za koordinaci příprav předsednictví A. Vondra.

TVÁŘE ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ

Spot krok po kroku

Účinkující o kampani a spotu

Tvůrci spotu

Medailonky účinkujících

English version

Zde si můžete spot stáhnout

Kampaň nese název „Tváře českého předsednictví a jejím cílem je vzbudit zájem o otázky týkající se našeho předsednictví a přispět k pocitu národní hrdosti s tím, že ČR se v následujícím roce po dobu šesti měsíců stane „prvním mezi rovnými mezi členskými státy Evropské unie. Zároveň dnes poprvé Úřad vlády odtajnil část loga – jeho barvy, nikoli však jeho celkovou podobu, která musí dle tradice zatím zůstat tajemstvím.

Cílem první fáze kampaně je originální a zábavnou formou upoutat pozornost a vzbudit zájem Čechů, z nichž drtivá většina tvrdí, že pociťuje nedostatek informací o předsednictví, ale zároveň je aktivně nevyhledává a nevyužívá existující zdroje informací. Na první fázi kampaně naváže koncem roku část další, která již bude spíše vysvětlovacího charakteru. Nicméně již v tuto chvíli mohou občané najít ucelené aktuální informace k předsednictví na vládním serveru o EU http://www.euroskop.cz/.

Aby kampaň oslovila maximum lidí a dosáhla svého účelu, je spot, který je jejím ústředním nástrojem, postaven na vtipném příběhu, ve kterém vystupuje sedm slavných českých osobností z různých oborů, které se prosadily doma i ve světě. Neméně podstatným hrdinou příběhu je kostka cukru – český vynález z r.1843, který má dokonce v jihočeských Dačicích pomník. Ve spotu vystupují: architektka Eva Jiřičná, primabalerína Darja Klimentová, vědec a objevitel léků proti rakovině Antonín Holý, dirigent Libor Pešek a dále Tereza Maxová, Jaromír Jágr, Petr Čech. Všechny osobnosti účinkovaly v kampani bez nároku na jakýkoli honorář. Na spot se můžete podívat na vládním serveru pro Evropskou unii http://www.euroskop.cz./

Kampaň se skládá ze dvou souvisejících částí. První složka kampaně (ATL) spočívá v nasazení spotu Tváře českého předsednictví v televizích. Druhá složka kampaně (BTL) spočívá v umístění vizuální podoby kampaně „Tváře na venkovních mediálních nosičích. Billboardy se známými tvářemi propagující české předsednictví se objeví od 5.září 2008 po celé ČR.

Na koncepci kampaně se podílela řada špičkových odborníků ve svém oboru. V týmu A. Vondry, který se podílel na koncepci a realizaci spotu, figurují fotograf Herbert Slavík, autor konceptu Tváří českého předsednictví, režisérka Alice Nellis a Art Director Eda Kauba. V koncepci spotu byl podobně jako u jiných součástí komunikace českého předsednictví, např.u loga, kladen důraz především na originalitu, popření klišé, neotřelost, vtip a kvalitu.

Natáčení spotu proběhlo v Praze v srpnu 2008 ve dvou natáčecích dnech. První fáze kampaně vyšla zhruba na 12 milionů Kč. To je zhruba třetinová cena oproti standardním tržním cenám a vzhledem k počtu celebrit, které ve spotu vystupují, by byla tržní cena klipu ještě násobně větší. Osobnosti šly ale do natáčení zcela zadarmo – považovaly to za prestižní záležitost. Veškeré ceny se tedy podařilo stlačit na minimum, v podstatě na režijní náklady.

Pro posílení efektu počáteční fáze kampaně navštíví A. Vondra během prvního měsíce infokampaně vybrané regiony. Součástí jeho návštěvy budou i setkání s veřejností a účast na doprovodných kulturních akcích. Zároveň navštíví vicepremiér konferenčních prostor, kde budou příští rok probíhat zasedání na ministerské úrovni. Zaměří se na celkovou připravenost regionů na předsednictví. Součástí programu jsou rovněž debaty se starosty a hejtmany a tiskové konference.

Termíny „Road show Alexandra Vondry

Pátek 5.9. – Zlín
Úterý 9.9. – Olomouc
Čtvrtek 11.9. – České Budějovice
Sobota 13.9. – Karlovy Vary
Úterý 16.9. – Brno
Sobota 20.9. – Ostrava
Pondělí 22.9. – Plzeň / Mariánské lázně
Pátek 26.9. – Ústí nad Labem / Litoměřice

Celkové náklady Úřadu na EU roadshow jsou 250.000 Kč, na každou akci přislíbily jednotlivé kraje maximálně 200.000 Kč. Zbytek nákladů (cca 250.000 Kč na jednu akci) je hrazen formou sponzoringu a partnerství.

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek