AKTUALIZACE: Emisní standardy u nových osobních automobilů

08.09.2008
Euroskop

1. září 2008 schválil Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu (ITRE) stanovisko k návrhu nařízení stanovujícího emisní standardy u nových osobních automobilů. Jednotlivé pasáže se značně odchylují od původního návrhu Komise.

AKTUALIZACE: Návrh nařízení stanovujícího emisní standardy u nových osobních automobilů

Opinion of the Committee on Industry, Research and Energy for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safetyon the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community’s integrated approach to reduce CO2 standards from light-duty vehicles (3 September 2008; Rapporteur: Werner Langen)

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (KOM(2007)856 v konečném znění).

1. září 2008 schválil Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu (ITRE) stanovisko k návrhu nařízení stanovujícího emisní standardy u nových osobních automobilů. Jednotlivé pasáže se značně odchylují od původního návrhu Komise. Obecně lze říci, že poslanci daného výboru se přiklonili spíše na stranu výrobců automobilů a tomu odpovídá i významné rozvolnění časových lhůt pro omezení emisí CO2 a významné snížení pokut, které by automobilky platily v případě neplnění norem.

Výbor přijal svoje stanovisko poměrem hlasů 31:19, dva poslanci se hlasování zdrželi. Oba čeští zástupci, Jan Březina i Miloslav Ransdorf, hlasovali pro návrh.

1. Klíčové obsahové body pozměňovacích návrhů

V případě některých pozměňovacích návrhů je patrný významný odklon od předlohy Komise. Jedná se především o následující změny:

  • Průměrného emisního limitu 120 g CO2/km by měly automobilky dosáhnout do roku 2015, tedy ne do roku 2012, jak navrhovala Komise. Výbor navrhuje dát automobilkám tři roky navíc na přizpůsobení se. „Přechod má být navíc postupný. Do roku 2012 má snížené emisní limity splňovat jen 60 % nově vyrobených vozidel v rámci automobilky, do roku 2013 70 %, do roku 2014 80 % a až od roku 2015 všechna vozidla.

  • Zpráva dále navrhuje, aby automobily, které mají velmi nízkou produkci CO2 (emise nižší než 50 g/km), mohly být započteny jako 1,5 automobilu, auta mající nulové emise by se pak měly do roku 2015 počítat jako tři vozy. Tento krok návrh chápe jako inovativní bonus pro automobilky vyrábějící vozy snízkými emisemi – měl by jim usnadnit přístup na trh.
  • Významné změny jsou navrhovány také voblasti pokut automobilkám za překročení emisních limitů. Výbor ve své zprávě oficiálně navrhuje, aby od roku 2012 činily pokuty automobilek za každý gram CO2 nad stanovený limit maximálně 40 €. Vsouladu sodůvodněním zprávy i předchozími pozměňovacími návrhy však lze očekávat, že i vývoj pokut bude postupný a pokuty budou mnohem nižší než částky navrhované Komisí. Vpraxi by tak za kalendářní rok 2012 automobilky mohly platit za každý gram CO2 nad stanovený limit 10 €, za rok 2013 20 €, za rok 2014 30 € a za rok 2015 a každý následující 40 €. Komise pro roky 2012-2015 navrhovala pokuty 20, 35, 60, resp. 95 €. Výsledná částka 40 € tedy (oproti návrhu Komise) nepředstavuje ani jejich polovinu.
  • Výbor také vyzývá ke stanovení dlouhodobých cílů a navrhuje snížení emisí do roku 2020 na 95 g CO2/km.

2. Očekávaný vývoj

Dalším krokem bude hlasování o legislativním návrhu ve výboru pro životní prostředí (ENVI). Schválení stanoviska tohoto výboru je naplánováno na 9. září 2008; následovat bude první čtení v plénu Evropského parlamentu. Po schválení předlohy či pozměňovacích návrhů bude návrh oficiálně předán Radě, která jej buď bez výhrad schválí, nebo přijme společný postoj (tj. pozměňovací návrhy) a vrátí návrh Evropskému parlamentu.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality