AKTUALIZACE: Výběr poplatků za užívání pozemních komunikací kamiony

16.09.2008
Euroskop

Ministři dopravy se 1. září 2008 sešli na neformálním setkání Rady ve francouzském La Rochelle, aby projednali mj. návrh revize směrnice o tzv. eurovinětě.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (KOM(2008)436 v konečném znění)

Ministři dopravy se 1. září 2008 sešli na neformálním setkání ve francouzském La Rochelle, aby se zabývali návrhem Komise na revizi směrnice č. 1999/62; daný text byl předložen 8. července 2008.

1. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Návrh Komise se zabývá zavedením dobrovolného systému výpočtu mýtného pro nákladní vozidla (více zde). Mýtné by podle něj mělo být založeno na tzv. principu „znečišťovatel platí. Mělo by tedy obsahovat náklady spojené s hlukem, znečištěním a zácpami, které jsou nákladní dopravou způsobovány.

Rada se rámcově shodla na tom, že rozsah textu, jak jej navrhla Komise, by neměl být rozšiřován; měl by se věnovat jen výše zmíněným tzv. externím nákladům. Některé státy nicméně požadovaly započítat do externích nákladů i ty spojené s dopravními nehodami. Debata se vedla a povede i o zachování parametru nákladů spojených s dopravními zácpami.

Ministři dopravy se shodli na tom, že výsledná směrnice by měla zůstat (pokud jde o nový způsob výpočtu mýtného) jen dobrovolná a neměla by zahrnovat náklady spojené s emisemi CO2.

2. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

Bylo to hlavně Španělsko, které vyjádřilo obavy z načasování navrhované revize směrnice, vzhledem k dramatickému nárůstu cen ropy. Komisař pro dopravu Antonio Tajani nicméně popřel, že by Komise chtěla dopravní sektor jakkoli penalizovat. Podle Komise by rovnoměrnější rozložení cen mýtného s ohledem např. na čas (dopravní špička) mělo vést k „rozdělení dopravy a následnému úbytku spotřeby paliva.

Ministři vedli debatu také o tom, zda by státy měly mít povinnost z vybraného mýtného vyčlenit určitou část na investice do alternativních způsobů dopravy či ke snižování znečištění způsobeného dopravou. Velká Británie, Švédsko, Nizozemí a Německo již uvedly, že tyto prostředky investují podle svého uvážení.

Francouzské předsednictví předpokládá dosažení politické dohody o návrhu v prosinci 2008. V lednu 2009 by měl o zprávě k návrhu revize směrnice (zpravodaj Saïd El Khadrdraoui) hlasovat parlamentní Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN).

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality