AKTUALIZACE: Veřejná konzultace týkající se reflexe regulace roamingu

22.09.2008
Euroskop

Dne 2. července 2008 Komise ukončila veřejnou konzultaci týkající se reflexe regulace roamingu a možného rozšíření regulace na služby SMS. Po vyhodnocení konzultace, jež se dokončuje v těchto dnech, hodlá Komise začátkem října předložit konkrétní legislativní návrh.
AKTUALIZACE: Veřejná konzultace týkající se reflexe regulace roamingu

Public consultation on a Review of the functioning of Regulation (EC) No 717/2007 (the „Roaming regulation) and of its possible extension to SMS and data roaming services

Dne 2. července 2008 Komise ukončila veřejnou konzultaci týkající se reflexe regulace roamingu a možného rozšíření regulace na služby SMS. Po vyhodnocení konzultace, jež se dokončuje v těchto dnech, hodlá Komise začátkem října předložit konkrétní legislativní návrh.

V rámci konzultace se kromě členských států vyjádřili i mobilní operátoři, některé pozice však na přání daných aktérů nebyly zveřejněny.

1. Pozadí

Již v nařízení o regulaci roamingu z roku 2007 se Komise zavázala, že do konce roku 2008 přezkoumá jeho fungování, resp. zda došlo k dosažení jeho cílů. Rovněž se zavázala, že přezkoumá vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových a datových komunikačních služeb včetně SMS a MMS roamingovým zákazníkům – a případně doporučí jejich regulaci.

Reakcí na tento závazek byla veřejná konzultace, kterou Komise otevřela 7. května 2008. Cílem bylo získání zpětné vazby od klíčových aktérů na trhu, stejně jako získání odpovědí na otázky týkající se potřebnosti regulace na poli služeb SMS.

Již v listopadu 2007 přitom odpovědná komisařka Viviane Redingová vyzvala národní regulátory ke společnému jednání na dané téma, přičemž mnohokrát uvedla, že pokud nedojde k autoregulaci, přijde Komise s novým návrhem nařízení.

2. Hlavní diskusní příspěvky

V rámci téměř dva měsíce trvající veřejné konzultace Komise obdržela diskusní příspěvky od několika desítek hlavních aktérů na trhu, především pak od členských států, zájmových skupin a národních mobilních operátorů. Mnoho diskusních příspěvků je však veřejnosti nepřístupných.

Následuje shrnutí příspěvků vybraných aktérů, především pak těch, kteří mají „vztah k České republice. Pozice společnosti T-Mobile nebyla zveřejněna.

2.1 Pozice České republiky

ČR se domnívá, že 12 měsíců je příliš krátká doba na zhodnocení dopadů regulace roamingu, neboť značná část občanů se s výhodami regulace dosud nestačila seznámit. Obecně lze postoj ČR označit jako protiregulační a podporující volnou soutěž na trhu.

Nejdůležitějším a zcela rozhodným poselstvím ČR je jasné odmítnutí jakékoliv regulace cen SMS. ČR se domnívá, že existuje prostor pro autoregulaci, neboť ceny volání se již natolik přiblížily cenám SMS, že vyvstává riziko, že spotřebitelé přestanou služeb SMS využívat. K tomuto riziku budou podle ČR přihlížet i mobilní operátoři. Dále je též argumentováno, že roamingové ceny SMS nabízené českými operátory se natolik liší, že spotřebitel si vždy může vybrat, např. z výhodných roamingových balíčků.

Dokument dále zdůrazňuje:

  • Komise nemusí bezpodmínečně přeložit návrh na další regulační kroky již v roce 2008. Pokud tak učiní až v roce 2009, bude to postačovat, neboť stávající regulace vyprší až v roce 2010.
  • Regulace roamingu sice z krátkodobého hlediska srazila ceny volání dolů, na druhou stranu však zúžila prostor pro vznik jiných inovativních nabídek.
  • Je velmi nepravděpodobné, že po oficiálním ukončení platnosti stávajícího regulačního nařízení 30. června 2010 budou ceny volání opět stoupat. Je to dáno vysokou mírou konkurence mezi mobilními operátory

2.2 Pozice společnosti Vodafone

Vodafone varuje Komisi před ukvapenými kroky a požaduje zvolnění tempa regulačních kroků. Důvodem je pouhý rok platnosti regulace stejně jako fakt, že Soudní dvůr bude teprve rozhodovat o zákonnosti stávajícího nařízení. Vodafone upozorňuje, že Komise ve svých dřívějších prohlášeních označovala regulaci jako výjimečný prostředek, nyní se však ukazuje, že z něj chce udělat pravidlo. Vodafone dále argumentuje:

  • Zvýhodněný tarif Vodafone Passport je zákazníky vyhledávanější než regulovaný eurotarif.
  • Vodafone nepřijímá argumenty Komise týkající se nutnosti regulace cen SMS. Komise nemá důvod tvrdit, že ceny za služby SMS jsou příliš vysoké, neboť jejich cenová struktura je jiná a nelze ji v žádném případě nikdy porovnávat s cenami za volání.

2.3 Pozice společnosti Telefónica

Společnost Telefónica také přivítala možnost zapojit se do diskuse, na druhé straně ale ihned poukázala na uspěchanost přezkumu efektivity stávajícího nařízení, jenž přichází po příliš krátké době (při zahájení konzultace to byl necelý rok).

Společnost se především domnívá, že regulovat roaming i po roce 2010 nebude nutné, stejně jako nebude nutné regulovat ceny SMS; zároveň je třeba si podle Telefóniky uvědomit, že výsledná cena se vždy skládá z ceny vyžadované za službu domácím operátorem plus ceny vyjednané zahraničním poskytovatelem. Regulace cen SMS by podle firmy mohla být dokonce i škodlivá a mohla by se automaticky projevit na vyšších průměrných cenách služeb pro spotřebitele.

2.4 Pozice BEUC (Evropská organizace spotřebitelů)

BEUC je přesvědčena, že platnost stávajícího nařízení je nezbytné prodloužit i na období po roce 2010, kdy má regulace automaticky vypršet. Organizace také požaduje další pokles cen eurotarifu, a to až na cenu 12,5 eurocentu za minutu. BEUC je dále přesvědčena, že by měla být stanovena maximální cena SMS v rámci roamingu.

3. Očekávaný vývoj

Veřejná konzultace byla ukončena 2. července 2008. Nyní se předpokládá, že Komise dokončuje přípravy legislativního návrhu počítajícího s konkrétní regulací. Příspěvky z veřejné konzultace mohou být v tomto směru zohledněny. Návrh by měl být zveřejněn na začátku října.

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality