David O’Sullivan: Čekáme od Čechů dobrou organizaci


Martin Ježek, E15, 25. 9. 2008

Na české předsednictví v unii připadne několik důležitých vyjednávání o otázkách světového obchodu. Pozici nebude mít Česko lehkou, protože rok 2009 bude jakýmsi přechodným rokem plným důležitých politických událostí, tvrdí šéf ředitelství Evropské komise pro obchod David O’Sullivan, který tento týden jednal v Praze. Redaktor deníku E15 se ho nejdřív zeptal: Změní podle vás krize finančních trhů agendu českého předsednictví v Evropské unii?

Agenda vašeho předsednictví se nezmění nijak dramaticky. Ale to, co se děje ve Spojených státech, samozřejmě má vliv na nás všechny. S tím se bude muset vyrovnávat i české předsednictví.

E15: Měla by se reakce na finanční krizi stát jednou z priorit předsednictví? Dosud to tak není.

Každé předsednictví si v předstihu musí stanovovat priority, které bude chtít prosazovat. Ale situace ve světě se neustále vyvíjí a české předsednictví, zrovna tak jako kterékoliv jiné, to musí umět reflektovat. Zkrátka tyto nečekané záležitosti je potřeba umět včlenit do programu. Žádná předsednická agenda nesmí být neměnná, to by nebylo dobře. Když například Francouzi připravovali předsednickou agendu, nikdo nepředpokládal krizi v Gruzii. Z jejího řešení se nakonec stala skutečná priorita.

E15: Německá vláda odmítla podpořit americký záchranný plán pro finanční instituce. Jako představitel Evropské komise, podporujete tuto německou pozici?

Já vám nemohu dát závaznou odpověď z oblasti financí, přesto si myslím, že primárně jde o americký problém. A my nejdřív musíme vidět, jaké důsledky budou mít události v USA i jinde.

E15: Ale vliv americké finanční krize se už projevuje i v evropských zemích…

Samozřejmě, nás se to také týká. Svět je propojený a je třeba sledovat, i co se děje jinde.

E15: A vy tedy německé odmítnutí podpory záchranného plánu schvalujete?

Já nerozhoduji o tom, jestli Evropská unie má, nebo nemá podpořit Německo v jeho strategii. Podle mě bychom se v první řadě měli z událostí v Americe poučit a zohlednit je při vytváření regulativ pro finanční služby a bankovnictví. Měli bychom také umět podobným krizím předejít. Souhlasím, že jde o jednu z největších otázek i tady v Evropě.

E15: Zmínil jste se o kavkazské krizi. Jaký vliv budou do budoucna mít události v Gruzii na obchod mezi EU a kaspickou oblastí? Samozřejmě především pokud jde o energetické zdroje.

Je jasné, že jakmile někde máte politické rozbroje doprovázené vojenskou intervencí, pro obchod to není nic dobrého. Důsledky jsou tedy jasně negativní. Na druhou stranu, Evropská komise se bude snažit uchovat vazby, které Evropa s tímto regionem měla i před konfliktem, a vzájemný obchod podporovat. Součástí naší agendy nadále bude podpora vstupu Ruska do WTO a chceme vybudovat co nejsilnější obchodní vazby mezi Evropou a kavkazským regionem.

E15: Myslíte, že projekt evropského plynovodu Nabucco je teď stejně reálný jako před konfliktem?

Máme těsně potom, co krize vyvrcholila, takže zatím nemůžeme dost dobře předpovědět, jaké přinese důsledky. Podle nás by se však na tom projektu mělo nadále intenzivně pracovat. Musíme zabezpečit, aby ekonomická proveditelnost plynovodu byla stejná jako před vypuknutím projektu.

E15: Dá se předpokládat, že se projekt zdrží? Postavit plynovod v Gruzii zřejmě nebude tak snadné jako před krizí….

Samozřejmě, já neříkám, že realizace takového projektu je snadná věc. Jak se projekt bude vyvíjet po gruzínské krizi, to v tuto chvíli nevíme a já nemohu vyloučit, že se zdrží. Nic se ovšem nezmění na jeho důležitosti.

E15: Zhorší se kvůli konfliktu dostupnost kaspického plynu a ropy pro evropské země? Nedopadne to tak, že se k nim budeme v budoucnu dostávat především přes Rusko?

Podle mě je předčasné se uchylovat k takovýmto soudům. Nová situace na Kavkaze bude určitě mít svá specifika, ale jak se změní obchodní vztahy, to si teď netroufnu odhadnout. Je samozřejmě pravda, že diverzifikace dodávek energie je pro Evropu jedna z největších otázek. Proces získávání přístupu k různým zdrojům bude pokračovat.

E15: Jak hodnotíte fiasko při jednáních WTO v Ženevě? Je nějaká šance v příštích letech na liberalizaci světového obchodu?

Já ženevská jednání nehodnotím jako fiasko. Byli jsme velmi blízko dohodě a bylo vidět, že mnozí mají velkou vůli liberalizaci prosadit. Světovému obchodu ženevská jednání dodala značnou sebedůvěru, že se prostředí bude zlepšovat. Dohoda o liberalizaci obchodu je otázkou času.

E15: Kolik měsíců nebo let to bude trvat, než k ní dojde?

Mohou to být měsíce, mohou to být roky. Já bych se tak snadno nevzdával, dohoda je podle mě stále možná a mohla by přijít do konce roku.

E15: Takže vy jste optimista.

Pokud jde o mnohostranné rozhovory o obchodu, musíte být vždycky optimistou. Jsou to vždy těžká jednání a trvají dlouho. Jenom když se podíváte, jak dlouho trvaly takzvané katarské rozhovory, to bylo několik let. Navíc na taková jednání mají vliv politické události v jednotlivých zemích. Budeme mít volby v Indii a ve Spojených státech. Navíc, jestli se změní americká administrativa, bude jí chvíli trvat, než začne plnohodnotně fungovat. Myslím, že příznivá situace je do konce tohoto roku. Příští rok méně, protože to bude jakýsi přechodný rok. Ale v roce 2010 by k dohodě dojít mělo.

E15: Jak vidíte budoucí obchodní vztahy mezi EU a Čínou? Evropské země mají s Čínou záporné obchodní saldo. Neměla by se Evropa více bránit dovozu z Číny?

Situace není tak jednoduchá, aby se dala vyřešit zaváděním obchodních bariér. Je samozřejmě pravda, že oni víc vyvážejí k nám než my k nim, ale je třeba brát v úvahu, kolik evropských firem má v Číně produkce a své výrobky exportují zpět do Evropy. Je také fakt, že čínský import do Evropy do jisté míry vytlačil import z ostatních zemí jihovýchodní Asie. Je třeba brát v potaz kompletní obrázek evropskočínských obchodních vztahů. Řešením je nalézt víc příležitostí pro vývoz do Číny a hledat evropským firmám příležitosti, nikoli zavírat vlastní trhy. To by zvýšilo ceny spotřebního zboží a zvýšilo inflaci.

E15: Co zmůže české předsednictví v otázkách evropského obchodu? Co od Česka očekáváte?

Úspěch předsednictví se neměří tím, čeho konkrétního dosáhlo. Mnohá vyjednávání trvají nesrovnatelně déle než jeden půlrok. Vy tedy budete pracovat na mnoha věcech, které rozhodne někdo jiný po vás. My od českého předsednictví očekáváme hlavně dobrou organizaci, kompetentní vedení a dostatečnou kapacitu pro vyjednávání společných evropských pozic.

E15: Sloganem českého předsednictví je Evropa bez bariér. Co to znamená pro evropský obchod? Co se dá za půl roku stihnout?

Doufám, že české předsednictví přiblíží dohodu o liberalizaci obchodu, nebude-li již uzavřena. A pak je celá řada plánovaných bilaterálních jednání, například s Jižní Koreou. Budou důležitá jednání v Jižní Americe. A teď záleží na tom, jestli podpis těch dohod padne na vaše předsednictví, nebo ne.

Autor: Martin Ježek

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality