ESD: Nemáte normy o rovnosti žen a mužů

04.12.2008
čtk

Evropský soudní dvůr (ESD) odsoudil Českou republiku za to, že do své legislativy včas nepřevedla unijní normy o rovnosti mužů a žen v systémech sociálních zabezpečení pracovníků. Tento nejvyšší soud Evropské unie o tom dnes informoval ČTK. Praha musí zaplatit náklady soudního řízení, které dosahují maximálně několika tisíc eur.

Nyní se celá věc vrátí do Evropské komise, která na ČR žalobu podala. Ta bude muset zjistit, zda došlo k nápravě. Pokud by tomu tak nebylo, zahájila by komise s Českem novou proceduru pro porušení práva. Ta by Prahu mohla znovu dostat před ESD a nakonec by mohla skončit až výraznou pokutou ve výši stovek milionů korun. To se nicméně v EU stává jen ve velmi ojedinělých případech.

Směrnice (86/378/EHS a 96/97/ES) se vztahují třeba na zaměstnance či na osoby samostatně výdělečně činné, kteří museli přerušit svou činnost kvůli nemoci, mateřství či třeba kvůli úrazu. Spadají pod ní i lidé, kteří žádají o zaměstnání, a starobní důchodci a invalidové. Normy pak stanovují, že všichni musí mít zajištěno rovné zacházení v přístupu k systémům sociálního zabezpečení v dané zemi.

Situaci by zřejmě vyřešilo, pokud by Česká republika schválila takzvaný antidiskriminační zákon. Ten sice už parlament schválil, avšak vetoval ho prezident Václav Klaus. Zákonodárci teprve budou rozhodovat o tom, zda veto hlavy státy přehlasují.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek