Newsweek: antisemitismus v Evropě na vzestupu

19.12.2008
Euroskop

Spolu s tím, jak Evropa čelí hrozbě finančního zhroucení a ztrát pracovních míst, středově pravicová a levicově liberální politika, které se prosadily po roce 1945, ustupují staronovému populismu. Populistická rétorika demagogické levice i pravice získává půdu a nejzjevnějším projevem tohoto trendu je návrat antisemitismu jakožto organizující ideologie, píše Newsweek z 15. prosince.

Narůstající antisemitismus jasně vystihují údaje vzešlé z nedávného průzkumu veřejného mínění (Pew survey), podle kterého v Německu narostlo negativní vnímání Židů z 20 procent v roce 2004 na dnešních 25 procent a ve Francii z 11 procent na dnešních 25 procent. Nejvýraznější vzestup negativního vnímání Židů však zaznamenalo Španělsko, kde vzrostlo z 21 procent v roce 2005 na dnešních téměř 50 procent. Tak vysoký nárůst antisemitismu v zemi, kde žije pouze velmi málo Židů, vysvětluje Newsweek masivním přílivem pracovníků ze severní Afriky spolu s antisemitským jazykem španělských levicových liberálně orientovaných intelektuálů a mediálních elit. Španělská shovívavost k islamismu tak podle Newsweek mohla způsobit antisemitismus i v zemi, kde nežijí téměř žádní Židé.

Newsweek pokračuje ve své reportáži dále na východ, kde je situace alarmující. Nejdříve ukazuje tisíce Rakušanů na pohřbu pravicového extremisty Jörga Haidera, který mimo jiné prohlásil, že „není větší urážka pro germánského politika, než být obviněn z toho, že má židovskou krev. Stejně protižidovská politika rezonuje podle autora článku i v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. V Evropském parlamentu vytvořili dokonce zástupci těchto tří zemí spolu s antisemitskými europoslanci z Francie krajně pravicové uskupení. V Polsku zastává negativní pohled na Židy 36 procent obyvatel a častým cílem se v něm stává Izrael a jeho podpora v Americe. Preferovanými výrazy se při tom staly „sionismus a „lobby spíše než „Židé a „konspirace.

Tím jak se hospodářská situace zhoršuje a nezaměstnanost narůstá, politika obviňování těch stojících mimo může pouze narůstat. Těžce probojovaná evropská politika bourání hranic a obhajování tolerance tak bude stále obtížněji obhajitelná. Proto evropský populismus a protievropský nacionalismus jsou tak směry, které jsou podle Newsweek v současnosti potřeba obezřetně sledovat. Zatímco Amerika oslavuje svého prvního nebělošského prezidenta a naději na novou politiku, Evropa by mohla znovu prožít svou historii, uzavírá Newsweek.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek