AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

19.01.2009
Euroskop

Návrh sjednocující sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence bude projednáván v první čtvrtině roku 2009. Směrnice reaguje na vzrůstající hodnoty emisí znečišťujících vodní zdroje, půdu a vzduch.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007)844)

1. Stav legislativního procesu

Rada ve formaci pro životní prostředí na svém zasedání 4. prosince 2008 uvítala návrh směrnice IPPC (viz zde) z prosince 2007, byť stále podle ní vybízí k otázkám týkajících se hlavně velkých tepelných elektráren. O stavu vyjednávání Radu informovalo francouzské předsednictví dokumentem 16164/08.

Klíčové body v postojích národních delegací jsou:

  • Sjednocení sedmi norem vítáno; obavy z administrativní zátěže přetrvávají.
  • Mnoho bodů přenecháno na komitologii, delegace požadují jejich specifikaci přímo ve směrnici.
  • Souhlas s posílením role BREF.
  • Monitoring a inspekce potřebné; jejich četnost, zpravodajství a rozvrh nutno specifikovat.
  • Konsensus v otázce velkých tepelných elektráren zatím nenalezen.
  • Efektivita nákladů a přínosu u elektráren s kapacitou méně než 100 MW je sporná.
  • Některé delegace požadují u určitých elektráren flexibilní přístup do roku 2020.
  • Rok 2016 na zavedení emisních limitů některé delegace požadují odložit na rok 2020.
  • Výhrady k rozšíření směrnice na elektrárny s příkonem mezi 20 a 50 MW.

2. Očekávaný vývoj

Rada vyzvala české předsednictví k vedení dalších jednání. Výbor ENVI by se měl zprávou poslance Krahmera zabývat v prvním čtení 22. ledna 2009.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007)844)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1679, SEK(2007)1682

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Holger Krahmer, Německo, ALDE)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality