Program Evropa pro občany – přehled podmínek na rok 2009


Evropa pro občany

Program Evropa pro občany, koncipovaný na období let 2007-2013, je programem EU pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Evropské rady o založení programu bylo uveřejněno v Úředním věstníku EU dne 12. prosince 2006. Program Evropa pro občany spadá do gesce Úřadu vlády ČR, koordinací je v ČR pověřen odbor informování i evropských záležitostech.

Informační leták programu Evropa pro občany 2007-2009 (pdf, 293 kb)

Kontakty pro ČR

Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany

c/o Eurocentrum Praha
Jungmannova 24, 111 21 Praha 1

T 221 455 315
M 725 755 503
F 221 455 320
E-mail strakova@euroskop.cz

Autor: Evropa pro občany

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality