AKTUALIZACE: Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

02.02.2009
Euroskop

Návrh směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)249)

Návrh směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)249)

1. Stav legislativního procesu

Poslanci výboru LIBE přijali 21. ledna 2009 zprávu zpravodaje Favy poměrem 46:6:1. Návrh směrnice penalizovat zaměstnavatele nelegálních přistěhovalců (viz zde) je součástí balíku týkajícího se přistěhovalské politiky EU (viz také směrnice o tzv. modrých kartách a směrnice o jednotném povolení k pobytu).

1.1 Klíčové obsahové body Favovy zprávy

  • Zaměstnavatel nelegálních pracovníků bude v případě závažného činu (obchod s lidmi, opakované porušení apod.) vystaven trestním sankcím.
  • Zaměstnavatel musí uhradit náhradu škod vzniklou státu (úniky na daních apod.).
  • Náhrada nezaplacené mzdy pracovníkovi bude automatická.
  • Členské státy sníží finanční pokutu osobám tajně zaměstnávajícím nelegální pracovníky v domácnosti při prokázání, že nedochází k vykořisťování.
  • Firmy využívající subdodavatele budou také odpovědné za případné nelegálně zaměstnané.
  • Seznam zaměstnavatelů nelegálních pracovníků bude veřejný.
  • Členské státy budou vykonávat patřičné inspekce zaměstnavatelů.

Rada JHA byla v otázce trestních sankcí nejednotná. S jejich zavedením nesouhlasily Německo, Polsko, Nizozemí a Švédsko. Nicméně výsledný kompromis zpravodaje a předsednictví Rady má naději na schválení v prvním čtení v Evropském parlamentu.

2. Očekávaný vývoj

Návrh směrnice bude předložen plénu Evropského parlamentu 4. února 2009.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007) 249)

Připojené dokumenty: SEK(2007) 596, SEK(2007) 603, SEK(2007) 604

Právní báze: čl. 63 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: LIBE (Claudio Fava, Itálie, PES)

Odpovědná formace Rady: JHA

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality