AKTUALIZACE: Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

09.02.2009
Euroskop

Poslanci odložili přijetí zprávy ke směrnici na plenární zasedání v polovině února 2009.

Návrh směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)249)

1. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

Poslanci Evropského parlamentu hlasovali o pozměňovacích návrzích ke zprávě poslance Favy (Itálie, PES) na plenárním zasedání 4. února 2009, ale na jeho žádost ji formálně nepřijali. Budou o ní hlasovat na zasedání 18.-19. února 2009. Návrh směrnice penalizovat zaměstnavatele nelegálních přistěhovalců (viz zde a zde) je součástí balíku týkajícího se přistěhovalské politiky EU (viz také směrnice o tzv. modrých kartách a směrnice o jednotném povolení k pobytu).

Fava požaduje přidat ke zprávě deklaraci, která zajistí, že nová norma nezabrání přijetí budoucí legislativy týkající se subdodavatelů.

Odpovědnost zaměstnavatele najímajícího si pracovníky přes zprostředkovatele za to, že zaměstnanec pracuje legálně, firmy (reprezentující např. BusinessEurope) odmítají. Za podstatné to naopak považují odbory (ETUC), jelikož většina pracovníků není najímána přímo velkými společnostmi, ale prostřednictvím agentur. BusinessEurope to považuje za neakceptovatelný tlak na zaměstnavatele a nemyslí si, že je možné takovým způsobem kontrolovat subdodavatele.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)249)

Připojené dokumenty: SEK(2007)596, SEK(2007)603, SEK(2007)604

Právní báze: čl. 63 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: LIBE (Claudio Fava, Itálie, PES)

Odpovědná formace Rady: JHA

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality