AKTUALIZACE: Nařízení o Evropském globalizačním fondu

10.03.2009
Euroskop

Poslanci výboru EMPL v současnosti debatují o návrhu zprávy k revizi stávajícího nařízení č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Návrh zprávy byl uveřejněn 3. února 2009.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2008)867)

1. Legislativní pozadí

Komise svůj návrh zveřejnila 16. prosince 2008. Revidované nařízení by mělo Unii napomoci snáze bojovat s následky stávající finanční a ekonomické krize (k samotnému Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci více zde).

2. Klíčové obsahové body návrhu zprávy EMPL

Zpravodajka Gabriele Stauner (Německo, EPP-ED) navrhuje, aby se objem prostředků ve fondu zvýšil na dvojnásobek, tj. na 1 mld. € ročně. Rovněž souhlasí s tím, aby bylo možné požadovat příspěvek z fondu i tehdy, pokud dotčené subjekty (firmy) propustily méně než 1000 (ale více než 500) zaměstnanců.

Coby kvalifikační („intervenční) kritérium by mělo posloužit pouze to, zda dotčený subjekt zaznamenal „prudký pokles podílu na trhu z důvodu změny výrobních nákladů v důsledku globalizace, přičemž nesmí být opomenuto ani přemisťování sídel firem do zemí s nízkými náklady na pracovní sílu, což může vést k hromadnému propouštění. Jinak řečeno, intervenční kritérium by se mělo trvale rozvolnit. (Podobně by tomu koneckonců mělo být i s limitem 500 zaměstnanců zmíněným výše.)

Zpravodajka na druhou stranu požaduje vyšší míru zapojení států, v nichž dotčené subjekty sídlí: výše spolufinancování z rozpočtu Unie by se zvyšovat neměla. Stejně tak by se měly zkrátit lhůty, v nichž mají členské státy dodávat potřebnou dokumentaci.

3. Očekávaný vývoj

Plénum Evropského parlamentu by mělo o zprávě výboru EMPL jednat a hlasovat 5. května 2009.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2008)867)

Připojené dokumenty: SEK(2008)3055, SEK(2008)3056

Právní báze: čl. 159 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodajka Gabriele Stauner, Německo, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality