AKTUALIZACE: Zvýšení minimální sazby spotřební daně na tabák

22.03.2009
Euroskop

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu (ECON) 6. března 2009 schválil zprávu k návrhu směrnice zvyšující minimální sazby spotřební daně na tabák.

Návrh Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků (KOM(2008)459)

1. Legislativní pozadí

Dne 16. července 2008 přijala Komise návrh směrnice zvyšující minimální sazby spotřební daně z tabáku. Legislativní proces probíhá dle procedury konzultace, konečné a rozhodující slovo má tudíž Rada. Nyní se k předloze Komise vyjádřil odpovědný výbor Evropského parlamentu ECON.

2. Klíčové obsahové body zprávy ECON

Návrh směrnice byl v Evropském parlamentu přidělen výboru ECON, zpravodajem byl určen Zsolt László Becsey. Zpráva především navrhuje změny v předloze Komise u sazeb spotřební daně. Rovněž posouvá některé termíny zavedení zvýšení této daně.

  • Do 1. ledna 2012 by měly členské státy zavést spotřební daň min. 64 € z 1000 kusů u všech typů cigaret.
  • Od 1. ledna 2014 by pak spotřební daň ve všech kategoriích cigaret byla min. 75 € z 1000 kusů cigaret, alternativně na úrovni zdanění k 1. lednu 2010 zvýšené o 8 €.
  • Členské státy, které mají od 1. ledna 2009 dobrovolně vyšší spotřební daň než 64 € z 1000 cigaret, nesmí tuto daň v budoucnosti snížit.
  • Daň z jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret by měla od 1. ledna 2012 činit minimálně 43 €/kg, resp. by měla být ve výši zdanění k 1. lednu 2010 zvýšené o 20%. Od 1. ledna 2014 by měla činit minimálně 50 €/kg, resp. by měla být ve výši zdanění k 1. lednu 2012 zvýšené o 6 %.
  • Od 1. ledna 2012 by se spotřební daň u doutníků, doutníčků a jemně řezaného tabáku neměla vyjadřovat jako procento prodejní ceny, ale již výhradně jako částka na kilogram nebo počet kusů. Od 1. ledna 2014 by se to mělo týkat všech tabákových výrobků.

3. Očekávaný vývoj

Následujícím krokem v legislativním procesu bude hlasování o návrhu směrnice na plénu Evropského parlamentu, pravděpodobně se tak stane 24. března 2009. Jelikož však legislativní proces probíhá dle procedury konzultace, usnesení Evropského parlamentu bude pro Radu nezávazné.

Návrh Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků (KOM(2008)459)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2266, SEK(2008)2267, SEK(2008)2268

Právní báze: čl. 93 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a celní unie

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj Zsolt László Becsey, Maďarsko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality