Schäuble mluvil v Praze o evropské integraci


Hana Chuka, Euroskop, 28. dubna 2009

Na téma Perspektivy evropské integrace hovořil včera v budově CERGE Národohospodářského ústavu německý spolkový ministr vnitra Wolfgang Schäuble. Přednášku uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo.

Úvod konference byl věnován vlivu rozšiřování Evropské unie na migraci a rizikům z toho plynoucím. Schäuble velmi ocenil smlouvu o migračním partnerství, kterou uzavřel se svým českým protějškem Ivanem Langerem, jejímž hlavním cílem je podpora legálních imigrantů a naopak boj s nezákonným přistěhovalectvím. V souvislosti s migrací v rámci EU upozornil na vnitřní reformy, které předcházejí i následují každému dalšímu rozšíření jak samotné Unie, tak schengenského prostoru. Zmínil pak přínos Lisabonské smlouvy v této oblasti za předpokladu, že bude schválena.

Prvním tématem byla otázka deportace vězňů z americké věznice Guantanámo do států EU. V této souvislosti Schäuble popřel jakékoli závazky ze strany Spolkové republiky (týdeník The Economist nedávno zveřejnil informaci, že Angela Merkelová přislíbila přijmout jednu osobu) a uvedl, že Německo by tak učinilo pouze v případě, kdy by byl deportovaný držitelem jeho občanství.

V druhém bloku se ministr v reakci na dotaz zamyslel nad důvody minimálního pokroku členských států v plnění úkolů Lisabonské strategie. Vedle aktuálního faktoru ekonomické krize varoval před dlouhodobými příčinami, především snižující se hospodářskou konkurenceschopností evropské ekonomiky v porovnání s jejími rivaly v Indii a Číně, před kterými ji může ochránit pouze soustředění se Evropy na moderní technologie – ovšem za předpokladu, že se tak stane včas. Zároveň upozornil, že Evropané ve vztahu k rozvojovým zemím musí přejít od exploatace k efektivnímu partnerství, chtějí-li s nimi alespoň držet krok.

Velkým tématem diskuse se stalo další rozšíření Unie a možnost přijetí Turecka do EU, které Schäuble není nakloněn. Vedle ekonomických i kulturních faktorů uvedl jako hlavní důvod převládající negativní postoj obyvatel členských států a jejich obavy z imigrace. Pokud jde o reakci více jak třímilionové turecké menšiny v Německu, ministr zdůraznil, že odmítnutí Turecka v žádném případě nevyjadřuje postoj k vlastním přistěhovalcům. Schäuble dále poukázal na dobrovolnou segregaci velké části německých Turků, která by vlivem případného tureckého členství v Unii díky imigraci nepochybně zesílila.

Autor: Hana Chuka, Euroskop

Sdílet tento příspěvek