Evropský soudní dvůr neuznal nárok Budvaru na značku „Bud“

08.09.2009
čtk

Evropský soudní dvůr v Lucemburku zpochybnil nárok pivovaru Budějovický Budvar na výhradní používání značky „Bud“, o niž se dlouhodobě pře s americkým pivovarem Anheuser-Busch. Podle rozsudku značka „Bud“ nemůže být v EU chráněna na základě dvoustranných smluv mezi státy, protože jí je nadřazené unijní právo. A Budvar tuto značku v celounijním seznamu chráněných výrobků zaregistrovanou nemá.

Česká republika během svého vstupu do EU v roce 2004 požádala jen o ochranu názvů Budějovické pivo, Českobudějovické pivo a Budějovický měšťanský var, které označují silné pivo s názvem Bud Super Strong.

Celý případ přitom souvisí se žádostí jednoho z rakouských obchodních soudů. Ten se na nejvyšší soud v EU obrátil s žádostí o radu v případu, kdy Budějovický Budvar již od roku 1999 žádá o zákaz prodeje piva American Bud, který vyrábí Anheuser-Busch, vídeňskému distributorovi nápojů Rudolf Ammersin.

Budvar přitom uvádí, že užívání označení American Bud pro pivo pocházející z jiného státu, než je Česká republika, je v rozporu s ustanoveními dvoustranné smlouvy uzavřené mezi Rakouskem a bývalou Československou socialistickou republikou v roce 1976. Označení Bud je v souladu s touto smlouvou chráněným označením, které je tedy vyhrazeno výlučně pro české produkty.

Evropský soudní dvůr nicméně pochybuje, že je v EU možné chránit některé výrobky na základě dvoustranných smluv. Nařízení o ochraně zeměpisných označení a označení původu má vyčerpávající charakter, takže brání použití režimu ochrany stanoveného v takových smlouvách mezi dvěma členskými státy, jako jsou dotčené dvoustranné smlouvy, uvedl soud.

Není nicméně jisté, že rakouský soud musí rozhodnout ve smyslu rozsudku Evropského soudního dvora. Jeho stanovisko totiž není závazné a soud jej může brát jen jako doporučení.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek