OSN chce snížit emise o 50 až 95 procent

12.12.2009
čtk

Průměrná teplota na Zemi nesmí podle OSN vzrůst o více než 1,5 až dva stupně Celsia oproti úrovni předprůmyslového období. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí do roku 2050 minimálně o polovinu, ale možná až o 95 procent snížit celosvětové emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990. Uvádí se to v prvním oficiálním návrhu nové dohody o zmírnění klimatických změn ve světě, který předložila účastníkům ekologické konference v Kodani k diskusi OSN.

Sedmistránkový návrh zatím obsahuje řadu různých číselných variant, které budou podle předpokladů ještě předmětem tvrdých sporů. O definitivní podobě dokumentu by měli rozhodnout vedoucí představitelé států a vlád, kteří se do Kodaně sjedou před závěrem summitu 18. prosince.

Zúčastněné strany musejí spolupracovat, aby zamezily nebezpečným změnám klimatu… nárůst průměrné globální teploty oproti úrovni v období před průmyslovou revolucí nesmí překročit (2°C) (1,5°C), píše se v textu. To, že jsou čísla v závorkách, podle agentury Reuters naznačuje, že na nich ještě neexistuje shoda. Průmyslová revoluce se datuje od poloviny 18. do začátku 19. století.

Aby se tohoto cíle dosáhlo, musejí celosvětové emise skleníkových plynů do roku 2050 razantně klesnout oproti roku 1990. Text nechává otevřené tři možnosti tohoto poklesu: 50 procent, 85 procent či 95 procent.

Na snižování emisí se mají podílet především vyspělé země, po nichž se v tomto časovém období žádá snížení o 75 až 85 procent, nebo o 80 až 95 procent, případně o více než 95 procent. Do roku 2020 by vyspělé země měly podle různých variant zredukovat své exhalace o 25 až 45 procent oproti roku 1990.

Rozvíjející se státy jako Čína a Indie již dříve odmítly přistoupit na snížení světových emisí o polovinu do roku 2050, pokud se bohaté státy nezavážou k podstatně větším redukcím než doposud.

Návrh nové dohody OSN dává ohledně rozvíjejících se států alternativy sahající od vágní zásadní změny směřující ke zpomalení růstu emisí do roku 2020 až po konkrétní požadavek zpomalení růstu emisí o 15 až 30 procent oproti předpokládané úrovni.

Se svým návrhem dohody dnes přišla i Asociace malých ostrovních států (AOSIS), které se cítí nejvíce ohroženy hrozbou stoupající mořské hladiny v důsledku růstu globálních teplot. Sdružení 43 států žádá rozvinuté země, aby do roku 2020 omezily emise o 45 procent oproti stavu v roce 1990 a finančně podpořily rozvojové ekonomiky částkou rovnající se jednomu procentu jejich národního důchodu. Podle Reuters ale takto striktně formulovaný požadavek u průmyslových mocností nejspíš narazí stejně jako výzva AOSIS, aby se už v Kodani podepsala právně závazná dohoda na omezování vypouštění skleníkových plynů.

Evropská unie se dnes na summitu v Bruselu dohodla, že chudým státům na boj s klimatickými změnami v letech 2010 až 2012 dá 7,2 miliardy eur (zhruba 187 miliard korun).

O prosazení co nejsilnější dohody o omezování exhalací skleníkových plynů budou v sobotu při svých demonstracích plánovaných v Kodani a v dalších světových městech usilovat ekologičtí aktivisté. Podle tiskových agentur se v dánské metropoli očekává 50.000 až 60.000 účastníků z celého světa.

Při prvním z protestů dnes dánští policisté zadrželi v kodaňských ulicích 68 aktivistů, kteří prý dělali problémy ve městě. Podle mluvčího kodaňské policie Larse Borga se strhlo několik menších potyček, nikdo ale nebyl zraněn.

Demonstranti se dnes snažili blokovat 15 podniků s velkými emisemi CO2. Pochodovali městem a za zvuků bubnů skandovali hesla jako Naše klima není váš byznys a korporace obviňovali z toho, že jsou klimatickými zločinci. Ke kongresovému centru, kde jednají delegáti klimatického summitu, se ale nedostali.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek