AKTUALIZACE: Omezení „karuselových“ podvodů s DPH

14.12.2009
Euroskop

Rada 2. prosince 2009 podpořila návrh Komise na omezení „karuselových“ podvodů s DPH: přijala tzv. obecný přístup. Za platbu daně by ve stanovených případech neměl být odpovědný dodavatel, ale konečný příjemce zboží nebo služby.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (KOM(2009)511)

1. Legislativní pozadí

Komise legislativní návrh pozměňující platnou směrnici č. 2006/112 (tzv. směrnice o DPH) předložila v září 2009.

2. Stav legislativního procesu

Nová norma (resp. tzv. reverse charge mechanismus) by se podle Rady měla (fakultativně, tj. na základě uvážení členských států) vztahovat na emisní povolenky, drahé kovy a parfémy, a to do 30. června 2015.

Ve vztahu k emisním povolenkám reverse charge mechanismus zatím zavedly Španělsko a Nizozemsko. Francie a Velká Británie DPH na emisní povolenky rovnou snížily na 0 %.

Komise navrhovala, aby se směrnice uplatňovala i na počítačové čipy a mobilní telefony, a to do 31. prosince 2014. Velká Británie se ovšem rozhodla uplatnit svou výjimku (opt-out), jíž na základě čl. 395 směrnice č. 2006/112 disponuje již od roku 2007. Komise nicméně počítá s tím, že do června 2010 předloží návrh na její zrušení.

3. Očekávaný vývoj

Rada se bude návrhem zabývat znovu v červnu 2010.

Výbor Evropského parlamentu pro hospodářství a měnu (ECON) by měl zprávu Davida Casy přijmout 27. ledna 2010. Plénum by o ní mělo hlasovat 24. února 2010.

Návrh podléhá proceduře konzultace a Rada musí rozhodnout jednomyslně.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (KOM(2009)511)

Právní báze: čl. 113 Smlouvy o fungování EU (býv. čl. 93 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice)

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a cla

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj David Casa, Malta, EPP)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality