SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

14.12.2009
Euroskop

Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

Seznam shrnuje všechny aktuálně probíhající veřejné konzultace a řadí je vzestupně podle termínů, do nichž se lze té které konzultace zúčastnit. Současně nahrazuje všechny seznamy, jež zde byly na toto téma uveřejněny dříve.

Podrobnější texty jsme dosud věnovali veřejné konzultaci týkající se přepracovaných pokynů pro posuzování dopadů, veřejné konzultaci reflektující regulaci roamingu (zde a zde), modernizaci systému zajišťování ropných rezerv, veřejné konzultaci týkající se liberalizace informování o léčivech, směrnici o energetické náročnosti budov, vytvoření statutu evropské nadace, veřejné konzultaci o revizi účetních směrnic a sedmi zeleným knihám – zelené knize o územní soudržnosti, zelené knize o jakosti zemědělských produktů, zelené knize o kolektivním odškodnění spotřebitelů, zelené knize o pracovnících ve zdravotnictví, zelené knize o biologickém odpadu, zelené knize o transevropských dopravních sítích (TEN-T) a zelené knize o evropské občanské iniciativě.

Popis konzultace

Oblast

Cílová skupina

Konzultace otevřena do

Zelená kniha týkající se propagace vzdělávací mobility mladých lidí

Výchova, vzdělání a mládež

Stakeholdeři

15. prosince 2009

Revize finanční regulace

Rozpočet

Veřejnost

18. prosince 2009

Právní rámec k základnímu právu ochrany osobních údajů

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Stakeholdeři

31. prosince 2009

Konzultace týkající se reformy společné rybolovné politiky

Zemědělství a rybolov

Stakeholdeři

31. prosince 2009

Možné přístupy k nové unijní legislativě týkající se zdraví zvířat

Zemědělství a rybolov

Stakeholdeři

31. prosince 2009

Pravidla chování pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií

Výzkum

Stakeholdeři

3. ledna 2010

Příprava strategie EU pro postižení pro roky 2010-2020

Zaměstnanost a sociální věci

Veřejnost

4. ledna 2010

Kreativní obsah na evropském digitálním jednotném trhu

Vnitřní trh

Stakeholdeři

5. ledna 2010

Zhodnocení fungování směrnice č. 2001/20 týkající se provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků

Podnikání

Stakeholdeři

8. ledna 2010

Pomoc EU rozvojovým zemím ve věci zemědělství a potravinové bezpečnosti

Rozvoj

Stakeholdeři

9. ledna 2010

Environmentální a sociální dopady využití splaškových kalů

Životní prostředí

Stakeholdeři

12. ledna 2010

EU 2020: nová strategie, jak vytvořit „chytřejší, zelenější sociální trh

Institucionální záležitosti

Stakeholdeři

15. ledna 2010

Revize tzv. konglomerátové směrnice č. 2002/87

Vnitřní trh

Veřejnost

15. ledna 2010

Evropský rámec pro přeshraniční krizový management v bankovním sektoru

Vnitřní trh

Stakeholdeři

20. ledna 2010

Propojení obchodních rejstříků

Vnitřní trh

Stakeholdeři

31. ledna 2010

Evropská občanská iniciativa

Institucionální záležitosti

Stakeholdeři

31. ledna 2010

Revize směrnice o souborných službách v cestovním ruchu

Spotřebitelé

Stakeholdeři

7. února 2010

Závěrečná zpráva expertní skupiny o elektronickém fakturování

Vnitřní trh

Stakeholdeři

26. února 2010

Mezinárodní standardy finančních zpráv malých a středních podniků

Vnitřní trh

Stakeholdeři

12. března 2010

Seznam odkazů

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality