Evropa očima dvacetiletých – přihláška do 31. ledna

13.01.2010
EUNIC

V roce 1989 se narodili. O dvacet let později mají příležitost vyjádřit své postoje a názory týkající se budoucnosti Evropy a jejích občanů. Od 16.listopadu 2009 do 31.ledna 2010 mají mladí lidé narození v roce 1989 šanci zapojit se do pan-evropského projektu Generace 89, který finančně podpořila Evropská komise pomocí programu Evropa pro občany 2007 – 2013.

Do projektu se mohou zapojit občané devíti evropských zemí – z Česká republiky, Bulharska, Rakouska, Německa, Belgie, Maďarska, Polska, Rumunska a Velká Británie. Podrobné informace o projektu a přihlášce jsou k dispozici na adrese www.generation89.eu

Projekt se koná pod záštitou exprezidenta Václava Havla. Očima generace 89 si připomíná výročí pádu komunistických režimů v Evropě. Mladí lidé ze zemí, které mají různou zkušenost s rokem 1989 a zároveň vlastní charakteristický vývoj týkající se evropské intergrace, statutu a občanství, budou mít možnost debatovat o historii svých zemí a vyjádřit se k aktuálním tématům i budoucnosti Evropy.

25-28.dubna 2010 se účastníci vybraní porotami v jednotlivých zemích zúčastní setkání, která proběhnou souběžně ve čtyřech evropských městech – Bruselu, Bukurešti, Praze a Varšavě. Zde budou moci zformulovat své názory a požadavky v tzv. Deklaraci generace 89, která bude 7.června 2010 představena zástupcům Evropské unie v Bruselu.

Projekt Generace 89 je realizován sdruženími EUNIC v Praze, Bruselu, Bukurešti a Varšavě ve spolupráci s Café Babel Sofie, rakouským Federálním ministerstvem pro vědu a výzkum a Open Society Archivum (Maďarsko).

Do projektu jsou zapojeny i některé kulturní instituty a diplomatická zastoupení – Rumunský kulturní institut, British Council, Goethe Institut, Česká centra, Rakouské kulturní fórum, Vlámské zastoupení, Delegace Wallonie-Bruxelles, Bulharský kulturní institut, Polský kulturní institut a Maďarské kulturní centrum.

Kontakt:
EUNIC Česká republika
E-mail: contact@generation89.eu
rumunskyinstitut@seznam.cz
tel. Fax: 00420 222522778

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality