Ipsos: Hlavní problémy České republiky


Ipsos pro Euroskop, 12.1.2011

Tři nejdůležitější problémy České republiky jsou podle občanů zadlužení státu, otázka nezaměstnanosti a problém korupce. Starší generace vnímá jako hlavní problém korupci, mladší naopak zadlužení státu. Zjistil to výzkum agentury Ipsos, který má Euroskop k dispozici.

Respondenti nedostali před otázkou na výběr z možností a museli odpovídat spontánně. Zadlužení státu zmínila jako hlavní problém pětina oslovených, nezaměstnanost 16 procent, korupci a tunelování celkem 15 procent Čechů.

Zadlužování státu

„Toto vnímání je konstantní po celý rok 2010,“ vysvětlila Tatiana Wartuschová z agentury Ipsos Tambor. „Důvody, které tuto skutečnost ovlivňují, je třeba hledat v širších souvislostech spojených především s celosvětovou hospodářskou krizí, která postoje a vnímání české společnosti determinovala,“ dodala.

Podle Wartuschové vnímají Češi problematiku zadlužování státu ve výrazné většině jako fenomén, který může negativně ovlivnit jejich životní úroveň a ekonomickou situaci. „Téměř dvě třetiny české populace proto souhlasí s kontrolou rozpočtů členských států EU ze strany Evropské komise,“ upozornila na jiný výsledek výzkumu.

Zajímavé je, že nedostatek financí nebo zdražování zmínily spontánně pouze 4 procenta oslovených Čechů a nízké platy procento.

Korupce jako hlavní problém

Při otázce na negativní faktory ovlivňující další rozvoj Česka, kde již měli respondenti na výběr, zmínilo nedostatek financí celkem 48 procent lidí. Na první místo se dostal problém korupce, kterou jako hlavní problém uvedlo 76 procent lidí. S narůstajícím věkem a vzděláním je pro lidi korupce důležitější – jako hlavní faktor ji uvedlo 87 procent lidí, kteří dosáhli alespoň vyššího odborného vzdělání.

„Korupce je obecně spjata s nedůvěrou v českou politickou reprezentaci a celý státní úřednický aparát jako takový,“ řekla ředitelka Public Affairs Ipsos Tambor.

Přes některé odchylky se názor věkových skupin české populace v pohledu na hlavní problémy shoduje. Výraznější odchylka je hlavně u negativního faktoru byrokracie a mentality české populace. Zde se objevuje větší rozdíl mezi lidmi ve věku 18-24 let a lidmi nad 45 let.

Mezigenerační rozdíly

„Mladí lidé nespatřují tak výrazný problém v byrokracii pravděpodobně z toho důvodu, že se většina z nich s tímto fenoménem ještě nestihla setkat,“ komentovala Tatiana Wartushová pouhých 35 procent odpovědí respondentů ve věku do 24 let a 60 procent odpovědí mezi lidmi nad 45 let.

Ve výzkumech Ipsos Tambor se pravidelně sleduje i „kolonka“ mentalita české populace, která odpovídá spíše zažitým stereotypům chování v české populaci. „Dalo by se také říci, že se Češi podceňují, obecně také vidí svět černěji než jaký ve skutečnosti je,“ vysvětlila Wartuschová.

Jako negativní faktor vidí mentalitu české populace 43 procent mladých lidí do 24 let, naopak pouze 23 čechů ve věku 45-54 let a 21 procent občanů ve věku 55-65 let.

Výzkum agentury Ipsos Tambor proběhl na vzorku 1035 respondentů ve věku 18-65 let, pomocí kvantitativní metody CASI (Computer Assisted SelfInterviewing). Ipsos je největší výzkumnou agenturou v ČR a třetí nějvětší výzkumnou sítí na světě.

Autor: Petr Zenkner, Euroskop (výzkum Ipsos)

Sdílet tento příspěvek