Evropa pro občany – podmínky pro žadatele v roce 2011


Evropa pro občany

Výkonná agentura pro audiovizi, vzdělávání a kulturu (EACEA) zveřejnila dne 6.12. 2010 na svých stránkách aktualizace Programového průvodce komunitárním programem Evropa pro občany.

Více informací: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php

Akce 1/ Opatření 1.1. – Setkávání občanů v rámci partnerských měst

– změny v paušálních sazbách – nový systém paušálních sazeb

– minimální výše grantu na projekt činí 5000 EUR, maximální částka činí 25 000 EUR

Akce 2/ Opatření 3 – Podpora projektů uskutečňovaných z podnětů organizací občanské společnosti

– uzávěrka pro předkládání žádostí se mění z 15.2. na 1.2.2011

– délka trvání projektu je prodloužena na 18 měsíců

– změny ve financování akcí a projektů, např. maximální výše dotace na projekt činí 150 000 EUR, přičemž je ko-financování ze strany žadatele sníženo na 30% z celkových nákladů projektu

Obecné informace o programu Evropa pro občany: Program Evropa pro občany, koncipovaný na období let 2007-2013, je programem EU pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství.

Aktualizovaný seznam výzev pro předkládání projektů: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php

Kontakty: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/contacts_en.php

ČR: Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany, Úřad vlády ČR, odbor informování o evropských záležitostech, tel: + 420 + 420 725 755 503, e-mail: strakova.marcela@vlada.cz.

Webové stránky informující o programu Evropa pro občany: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Autor: Evropa pro občany

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality