Ipsos: Jak se Češi dívají na rok 2011? Optimisticky


Ipsos pro Euroskop, 4.2.2011

Výsledky průzkumu agentury Reuters a výzkumné společnosti Ipsos ukazují, že pro polovinu světové populace nebyl rok 2010 příznivý. Přesto se většina dívá do budoucna s optimismem a věří, že se v roce 2011 situace zlepší, 51% světové populace věří, že svět bude v roce 2011 lepším místem než tomu bylo v roce 2010.

Je ale evidentní, že populace prakticky všech evropských zemí je výrazně pesimističtější k dalšímu vývoji než populace z jiných světadílů. Nejvíce optimisticky z evropských zemí vidí svět v r. 2011 Poláci (50%) a Češi (45%).

Co se týče české populace, rok 2010 byl z hlediska osobní situace již pro 55% relativně dobrý, 70% Čechů věří, že se v r. 2011 budou mít lépe.

Jaká jsou předsevzetí české populace do r. 2011? 87% Čechů je rozhodnuto v roce 2011 udělat něco pro sebe nebo pro své blízké, 21% chce trávit více času se svou rodinou, 19 % chce zhubnout, 18 % chce více vydělávat a více spořit.

„Řada aktuálních problematických témat diskutovaných napříč Evropskou unií mají za následek i menší důvěru evropských národů v další vývoj. I přes všechny plusy/minusy je potěšitelné, že česká populace patří v porovnání s ostatními evropskými zeměmi mezi ty optimističtější“, komentuje výsledky Tatiana Wartuschová, Account Director Ipsos Public Affairs.

Další podrobnosti a grafy v tiskové zprávě Ipsos.

Autor: Ipsos, Euroskop

Mezinárodní průzkum agentury Reuters a společnosti Ipsos ve 25 zemích světa včetně ČR sledoval hodnocení světové populace uplynulého roku a výhled do roku 2011. Výzkum byl realizován na vzorku 19 687 respondentů starších 18 let ve 25 zemích světa reprezentujících 75 % světového HDP. Výzkum byl realizován v období prosinec 2010 -leden 2011.

Sdílet tento příspěvek