52 % Čechů spokojeno s ochranou hranic EU


Ipsos pro Euroskop, 25.5.2011

Pro 52 % Čechů je ochrana vnějších hranic EU před imigranty dostatečná. Jako příliš přísnou ji hodnotí jedno procento oslovených. Zjistil to výzkum agentury Ipsospro portál Euroskop. Česká republika přistoupila k Schengenskému prostoru v prosinci 2007.

Po blízkovýchodním „jaru“ čelí Evropa zvýšenému náporu uprchlíků ze Středomoří. Jen na italské pobřeží dorazilo od začátku roku již téměř 30 tisíc uprchlíků. Jejich první zastávkou je často také Malta.

Zpřísnění podporují starší

Většina Čechů považuje ochranu hranic EU za dostatečnou. Silná je však také skupina lidí s opačným názorem. Za nedostatečnou považuje ochranu hranic 47 procent lidí. Větší obavy mají lidé v „hraničních“ krajích Plzeňském a Jihočeském.

Poptávka po zpřísnění ochrany před imigranty roste s přibývajícím věkem, největší je u věkové skupiny 56-65 let. Zde ochranu hranic Schengenu hodnotilo jako nedostatečnou 57 % lidí.

Tolerantnější k ochraně hranic jsou dle výzkumu Ipsos mladší lidé. Ve věkové skupině 18-25 let ji za přiměřenou označilo 64 procent oslovených. Ochranu hranic vnímají jako dostatečnou spíše ženy (55 procent). U mužů byl průměr o šest procent menší.

Schengen
zdroj: Ipsos


Italové a imigrace

A jak se na věc dívají Italové, kterých se i více týká? Výzkum Ipsos v Itálii zjistil, že 39 procent Italů podporuje posílení pravomocí EU v otázce imigrace. Dalších 29 procent chce naopak zvýšit vliv členských států. Celkem 14 procent Italů by nechalo věci tak, jak jsou a 18 procent nevědělo.

Schengenský prostor začal fungovat v roce 1995. Nyní ho tvoří 22 členských států EU a Island, Norsko a Švýcarsko. Každý rok překročí vnější hranice Schengenu kolem 650 milionů lidí, vnitřní hranice mezi členskými státy ještě jednou tolik.

Autor: Petr Zenkner, Euroskop (výzkum Ipsos)

Ipsos Tambor poskytuje komplexní služby v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění včetně poradenské činnosti. Ipsos Tambor má za sebou více než 18 let činnosti. V roce 1992 vznikla společnost Tambor, která se po dynamickém vývoji v posledních 5 letech stala v roce 2006 součástí sítě Ipsos, jedné z největších světových výzkumných sítí.

Více na www.ipsos.cz

Sdílet tento příspěvek