40 % lidí chce více informací o EU


Ipsos pro Euroskop, 15.2.2012

Hlavním zdrojem informací o evropských záležitostech je internet, který preferuje především mladší a střední generace. Starší lidé dávají přednost klasickým médiím – televizi a internetu. Zjistil to výzkum agentury IPSOS pro portál Euroskop.

Nejvíce se o problematice EU dozvídají na internetu lidé ve věku 18 – 34 let, pro generaci lidí starších 45 let je naopak hlavním zdrojem informací televize a rozhlas. Podle výzkumu IPSOS je podíl internetu ve věkové skupině 18-24 let až 71 procent, celkový průměr v české populaci je 52 procent.

Češi starší 45 let ve větší míře získávají informace o EU z televize a rozhlasu. Jde o téměř polovinu lidí. Větší je také podíl novin a časopisů – u lidí mezi 55-65 lety je to 9 procent, ve věkové skupině 44-54 let ještě o procento více.

Total (n=1012)

18-24 let (n=157)

25-34 let (n=229)

35-44 let (n=205)

45-54 let (n=242)

55-65 let (n=179)

Internet

52 %

71 %

62 %

50 %

41%

37 %

Televize, rozhlas

39 %

20 %

31 %

41 %

8 %

49 %

Noviny, časopisy

6 %

3 %

2 %

5 %

10 %

9 %

Jiné

3 %

5 %

5 %

4 %

2 %

4 %

zdroj: IPSOS

63 % Čechů nemá dostatek informací o EU

Výzkum IPSOS rovněž zjistil, že informovanost o záležitostech o EU není mezi lidmi vysoká. S mírou poskytovaných informací je spokojeno 12 procent populace. Až 63 procent Čechů se domnívá, že nemá dostatek informací, přičemž 40 procent by uvítalo více informací.

„To, že 63 % Čechů deklaruje, že nemá dostatek informací o EU, potvrzuje nezájem Čechů o dění v unii, což jen potvrzuju nízkou účast u voleb do Evropského parlamentu,“ uvedla Tatiana Wartuschová ze společnosti IPSOS.

Z evropských témat spojených s EU jsou pro populaci ČR nejzajímavější ekonomická témata, která se týkají financí, dotací, tématu eura, krize apod. Dalším okruhem témat je fungování Evropské unie, výhledy do budoucna a postavení České republiky ve vztahu k EU.

Autor: Petr Zenkner, Euroskop (výzkum Ipsos)

Sdílet tento příspěvek