Evropa pro občany – uzávěrka 1.června 2012

23.04.2012
Kateřina Hamplová, Evropa pro občany

Nejbližším termínem k podání grantových žádostí v rámci programu Evropa pro občany je 1. červen 2012.

Akce 1


Opatření 1.1.Setkávání občanů v rámci partnerství měst


Opatření 2.1.Projekty občanů


Opatření 2.2.Podpůrná opatření

a žádostí o podporu projektů v rámci

Akce 4


Aktivní evropská paměť

Původní anglický text vyhlášení
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

Žádosti musí být podány nejpozději do 12:00 hod (poledne bruselského času) a to pouze elektronickou formou.

Podrobnější informace k jednotlivým Akcím a Opatřením naleznete v Programovém průvodci, který byl v prosinci 2011 doplněn úpravami , kde jsou mimo jiné doplněny priority pro rok 2012.

Pro konzultaci aktivit spojených s partnerskou spoluprací měst a obcí (Akce 1 Opatření 1.1. a 1.2.) můžete kontaktovat také Gabrielu Hůlkovou: hulkova@smocr.cz (234 709 724) z Oddělení vnějších vztahů SMO ČR.

Autor: Kateřina Hamplová, Evropa pro občany

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality