Polovině lidí by vadilo zavedení pasů


Ipsos pro Euroskop, 18.10. 2012

Polovině obyvatel ČR by vadilo, kdyby při svých cestách po EU měli znovu začít používat pas. Nejvíce by se takové opatření dotklo lidí mezi 18-24 lety. Zjistil to výzkum agentury Ipsos.

Celkem 19 procentům lidí by „velmi vadilo“ zavedení pasů. Dalším 31 procentům by to „spíše vadilo“. Největší problém s pasy v Schengenu by měla generace mezi 18-24 lety, která už je naučená cestovat po Evropě volně. Zavedení pasů by velmi vadilo 22 procentům oslovených z této věkové skupiny a 36 procentům by to spíše vadilo.

Nejvstřícnější jsou k pasům lidé z generace 45 až 54 let. Agentura Ipsos zjistila, že 14 procentům z nich by pasy vůbec nevadily, nejvyšší byla u této věkové skupiny i odpověď „spíše by mi to nevadilo“ (42 %).

Graf Ipsos
Otázka: Do jaké míry by Vám vadilo, kdybyste při cestě do zemí EU opět museli začít používat pas?

Česká republika se stala součástí Schngenu 21. prosince 2007, spolu s dalšími novými členskými státy EU (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko).

Součástí Schengenského prostoru v současné době není Bulharsko a Rumunsko. U obou států bylo na podzim 2008 zahájenohodnocení připravenosti. Předpokládaný vstup do Schengenu v roce 2011 ale zablokovalo Nizozemsko. Ke vstupu Bukurešti a Sofie měly dříve výhrady také Německo, Francie, Dánsko, Švédsko a Finsko. Naopak zastánci rozšíření bylo maďarské a polské předsednictví.

Česká republika vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu podporuje a odmítá i další požadavky nad rámec schengenských kritérií. Výzkum Ipsosu zjistil, že příznivě se na vstup těchto států dívá i polovina dotázaných Čechů (16 procent rozhodně ano, 34 procent spíše ano).

Autor: Petr Zenkner, Euroskop (výzkum Ipsos)

Ipsos je od roku 2009 největší agenturou výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR. Je členem ESOMAR a SIMAR. Realizují výzkumy jak pro firmy, tak pro státní a veřejné instituce.

IPSOS

www.ipsos.cz

Sdílet tento příspěvek