Nečas: Češi byli v jednání o víceletém rozpočtu průkopníky

23.11.2012
Euroskop

Lídři států EU na summitu v Bruselu kompromisní dohody nedosáhli. Přesto byl premiér Petr Nečas po skončení zasedání Evropské rady optimistický. Debata podle něj probíhala konstruktivně a pozice jednotlivých skupin se začínají přibližovat.

„Výsledek není překvapivý, za poměrně překvapivý by byl považován úspěch jednání,“ řekl premiér novinářům po skončení setkání lídrů EU. Za pozitivní signál považuje, že rozdílné zájmy 27 členských zemí, které jsou podle něj složitější než jednoduché rozdělení na čisté plátce a kohezní země, se začaly sbližovat směrem k sobě.

Na časově souběžné tiskové konferenci předseda Van Rompuy řekl, že v příštích týdnech uskuteční konzultace s jednotlivými státy. Věří, že se země unie budou schopny dohodnout na začátku příštího roku. Stejný vývoj odhaduje premiér Nečas.

České úspěchy

Českou prioritou je stále „sestavení moderního, úsporného a flexibilního rozpočtu Evropské unie“, zopakoval předseda vlády. Pro Česko nicméně, jak upozornil, došlo během summitu k některým pozitivním posunům. Spolu s ostatními kohezními zeměmi se mu podařilo prosadit zachování míry spolufinancování projektů pro méně rozvinuté regiony ve výši 85 procent, uznávání DPH jako výdaje pro některé projekty především z Evropského sociálního fondu a úroveň zálohových peněz ve výši 4 procent. To přinese pozitivní dopad na veřejné rozpočty.

„Dávali jsme přednost konstruktivnímu vyjednávání, pro které máme předpoklad mimo jiné tím, že jsme byli ve dvou klíčových skupinách, které se týkaly víceletého finančního rámce, tedy ve skupině přátel koheze a ve skupině států, které chtějí úspornější rozpočet“ upozornil Nečas. K fúzi těchto názorů podle něj postupně dochází na úrovni celé sedmadvacítky. „S jistou nadsázkou bych nás označil za průkopníky tohoto přístupu,“ dodal.

Premiér zdůraznil, že není důležitá celková výše alokace, kterou ČR v kohezní politice dostane, ale efektivní hospodaření s prostředky. Česko se podle něj musí zaměřit na dosažení skutečných efektů projektů financovaných z kohezní politiky. „O tom, že více peněz do kohezní politiky neznamená automaticky větší přínos, jsme se bohužel poučili více, než by bylo pro naši zemi zdrávo,“ dodal.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek