Evropa pro občany – 1.února 2013 uzávěrka předkládání žádostí

09.01.2013
Nejbližší uzávěrkou pro podání grantových žádostí v rámci programu je 1. únor 2013.

Žádosti mohou být předkládány v rámci:

Akce 1


Opatření 1.1 Setkávání občanů v rámci partnerství měst


Opatření 1.2 Sítě partnerských měst


Akce 2

Opatření 3 Projekty uskutečňované z podnětu organizací občanské společnosti

Způsobilými žadateli pro tato opatření jsou:

– města/obce nebo jejich partnerské výbory nebo jiné neziskové organizace zastupující místní orgány
– místní/regionální orgány na jiných úrovních
– federaceúsdružení místních orgánů
– neziskové organizace zastupující místní orgány
– organizace občanské společnosti

Původní anglický text vyhlášení na stránkách Agentury EACEA

Žádosti musí být podány nejpozději do 12:00 hod (poledne bruselského času) a to pouze elektronickou formou.

Podrobnější informace v českém jazyce k jednotlivým Akcím a Opatřením naleznete v Programovém průvodci.

Pro konzultaci aktivit spojených s partnerskou spoluprací měst a obcí (Akce 1 Opatření 1.1. a 1.2.) můžete kontaktovat také Gabrielu Hůlkovou: hulkova@smocr.cz (234 709 724) z Oddělení vnějších vztahů SMO ČR.

Autor: Kateřina Hamplová

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality