Evropa pro občany – 3.červen 2013 uzávěrka

11.03.2013

Nejbližší uzávěrkou pro podání grantových žádostí v rámci programu je 3.červen 2013.

Žádosti mohou být předkládány v rámci:

Akce 1


Opatření 2.1 Projekty občanů


Opatření 2.2 Podpůrná opatření

Způsobilými žadateli pro tato opatření jsou:

– místní orgány
– federace/sdružení místních orgánů nebo jiných subjektůse specifickými znalostmi/zkušenostmi v oblasti občanství
– organizace občanské společnosti

Původní anglický text vyhlášení na stránkách Agentury EACEA.

Žádosti musí být podány nejpozději do 12:00 hod (poledne bruselského času) a to pouze elektronickou formou.

Podrobnější informace v českém jazyce k jednotlivým Akcím a Opatřením naleznete v Programovém průvodci. (Specifika k Opatřením 2.1 Projekty občanů a 2.2. Podpůrná opatření naleznete na str41-46 české verze Průvodce)

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality