Krach

Krach
Příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují.
Thomas E. Woods
Nakladatel Dokořán 2010

Kniha Krach s podtitulem Příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují provází laického čtenáře v několika krátkých kapitolách celou řadou témat – týkajících se krize světového hospodářství -, která v našich odborných i veřejných debatách dlouho chyběla.

ANOTACE

Autor mimo jiné vysvětluje základní principy fungování bankovnictví, podstatu inflace a především rakouskou teorii hospodářského cyklu. Předkládá přesvědčivý a racionální popis toho, jak jsme se dostali tam, kde dnes jsme. Pouze pokud správně ukážeme na skutečné příčiny současného debaklu, můžeme navrhnout řešení, která nás dovedou k nápravě, místo aby jen prodloužila naši agónii.

Podobně zaměřených titulů již vyšlo mnoho (přinejmenším v zahraničí), a ještě více jich nepochybně vyjde. Jejich autoři však většinou podávají pouze mainstreamové vysvětlení, které lze velmi zhruba shrnout takto: bylo málo kontroly a mnoho svobody. Řešení pak už jen různými prostředky tento nedostatek napravují.

Thomas E. Woods jr. k architektům řešení současné krize přistupuje nikoli s nábožnou úctou a bázní, jaké se jim obvykle dostává, nýbrž nebojácně a zdravě kriticky, čehož drtivá většina údajně nezávislých komentátorů a akademiků není schopna.

Thomas E. Woods: Krach. Příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují, vydání první, vázaná vazba, 224 stran, Dokořán 2010.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality