TŘETÍ VLNA

TŘETÍ VLNA
Demokratizace na sklonku dvacátého století
Samuel P. Huntington
Nakladatel CDK 2008

Samuel Phillips Huntington, vlivný americký autor, nabízí ve své knize Třetí vlna komplexní analýzu politických transformačních procesů, které se odehrály v poslední čtvrtině 20. století nejen ve východní a jižní Evropě, ale i v Asii a Latinské Americe. Kniha je impozantní právě svým geografickým záběrem – interpretuje příčiny konce nedemokratických režimů ve více než třech desítkách zemí v letech 1974–1990, a to tak rozdílných a vzdálených, jako je kupříkladu Surinam, Barma, Turecko či Československo.

ANOTACE

A nejenom to – zevrubně analyzuje i vlivy a podmínky prvních dvou vln demokratizace od počátku 19. století. Autor dochází k závěru, že zhroucení nedemokratických systémů a následná demokratická transformace mohou být zapříčiněny různými vlivy, které však mají některé společné jmenovatele – upadající legitimitu a výkonnost, hospodářské krize, změny náboženských poměrů, zahraniční vlivy či lavinový efekt.

Další významnou oblastí, které autor věnuje ve své komparatistické studii prostor, je vyrovnání se s vlastní minulostí v zemích, které prošly obdobím diktatury. I zde se mu daří nalézt mnoho společných bodů, které s potrestáním zločinů nejrůznějších totalitních nebo autoritářských režimů souvisí, a které jsou všem těmto režimům, jež stojí mnohdy na zcela opačné straně pomyslné ideologické barikády, společné.

Není mnoho politologických děl, která se stanou klasikou. Kniha Třetí vlna. Demokratizace na sklonku dvacátého století, jež vyšla v češtině po dlouhých sedmnácti letech od vydání originálu, k takovým bezesporu patří.

Samuel P. Huntington (1927), profesor Harvard University, přední americký politolog. V době vlády prezidenta J. Cartera pracoval v Bílém domě jako poradce pro bezpečnost a plánování při Národní radě bezpečnosti. Autor mnoha knih zabývajících se mezinárodní i národní politikou – např. Political Order in Changing Societes (1968), The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (1991), The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1997, česky Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu, 2001), Who Are We? America’s Great Debate (2004, česky Kam kráčíš, Ameriko? Krize americké identity, 2005). Zakladatel časopisu Foreign Policy.

Samuel P. Huntington: Třetí vlna. Demokratizace na sklonku dvacátého století, vydání první, vázaná, překlad Tomáš Suchomel, 344 stran, CDK 2008

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality