Informační společnost v březnu 2014

05.04.2014
Euroskop

ITRE jednal o telekomunikačním balíku

ITRE jednal o telekomunikačním balíku

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 (COM(2013)627)

Výbor ITRE hlasoval 18. 3. 2013 o zprávě Pillar del Castillo Vera týkající se reformy telekomunikací. Poslanci podpořili konec roamingových poplatků od roku 2015, v oblasti týkající se neutrality sítí ale již tak jednotní nebyli.

Pozadí

Telekomunikace tvoří 9 % digitální ekonomiky v Evropě a jsou na nich závislé i ostatní sektory. Obstát dnes v byznysu znamená „být připojen“. Každý evropský trh má ale své regulace – překážky, různé ceny a pravidla jak pro spotřebitele, tak pro provozovatele služeb. Nikdo neposkytuje služby pro celou EU, sítě jsou příliš pomalé, nespolehlivé a nebezpečné. Takto roztříštěný trh nemůže podle Komise čelit globál­ní konkurenci. Cílem je tedy z 28 trhů vytvořit 1 jednotný trh telekomunikací, který by mohl přinést úspory z rozsahu a až 0,9 % HDP ročně navíc. Proto Komise v září 2013 představila legislativní balík s názvem „Propojený konti­nent“ reformující trh telekomunikací, jenž má snížit náklady spotřebitelů, zjednodušit byrokra­tické požadavky na podniky či zajistit nová práva uživatelům i poskytovatelům služeb (více v příspěvku „Komise prosazuje levnější volání v rámci EU již od roku 2014“, Informační záležitost v září 2013).

Klíčové a sporné body

Dle požadavků ITRE by roamingové poplatky za hovory a textové zprávy mezi členskými státy měly být zrušeny k 15. 12. 2015, přístup k internetu z mobilního telefonu v rámci roamingu bude zdarma jen do určitého limitu. Poslanci žádají Komisi, aby stanovila pravidla pro výjimečné případy, ve kterých by bylo dovoleno uplatňovat poplatky a má také objasnit případy, kdy bude roaming využíván neoprávněně. Na rozdíl od názoru Komise není podle ITRE nutné regulovat ceny za mezinárodní telefonní hovory uskutečněné ze země z volajícího.

Otevřenost internetu znamená dostupnost pro všechny: jednotlivce i podniky, kupující i prodejce, poskytovatele i spotřebitele, a to za konkurenceschopné ceny. Poskytovatelé internetových služeb by proto měli mít možnost plnit konkrétnější požadavky uživatelů (služby jako je vysílání přes internetový protokol (IPTV), videokonference a některé zdravotnické aplikace) a vyvíjet vlastní služby a inovace.

Debata ohledně neutrality sítí se také zaměřila na možnost operátorů nabízet lepší přenosovou rychlost u některých internetových služeb. Zpráva tak umožňuje nabízet lepší kvalitu připojení pro placené „specializované služby“ (aplikace náročná na data). Specializované služby jsou povoleny pouze, pokud nezpomalí internet jiných uživatelů nebo ho nebudou jinak ovlivňovat. Poslanci rovněž do zprávy vložili striktní pravidla, která brání telekomunikačním společnostem zpomalovat nebo blokovat připojení ke službám a aplikacím svých konkurentů na internetu (jako se stalo např. v roce 2012 aplikaci Skype). Opatření blokovat nebo zpomalit internet by bylo povoleno pouze ve výjimečných případech, např. pokud je výslovně nařízeno soudem.

Sporným bodem návrhu je fakt, že samotná zásada neutrality je definována pouze v odůvodnění a ne přímo ve článku návrhu, který by ji dělal právně vymahatelnou, zatímco výjimky z ní vymahatelné jsou. Zástupci provozovatelů vysílaní (EBU) by rádi měli větší záruky k zajištění toho, aby nedocházelo k diskriminaci mezi jejich službami a online video službami nabízenými samotnými operátory. Operátoři naopak považují ustanovení za příliš závazné a technicky neproveditelné. Poskytovatelé obsahu sdruženi v Open Forum Europe (podporované např. Googlem) namítají, že rozdíl mezi specializovanými službami a otevřeným internetem není jasný.

Poslanci také přijali pozměňovací návrhy týkající se přidělování frekvencí a funkcí BEREC. Do šesti měsíců ode dne přijetí nařízení Komise BEREC stanoví obecná pravidla definující jednotné podmínky pro provádění povinností příslušných vnitrostátních orgánů, která se týkají ustanovení o dozoru nad bezpečností pro kvalitu služeb.

Předpokládaný další vývoj

ITRE nicméně nechválil mandát pro zahájení jednání s Radou (v poměru 30:26:1). Plénum bude o zprávě hlasovat v dubnu 2013. Dohoda s Radou bude již v jednání nového parlamentu.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality