Spotřebitelé v březnu 2014

05.04.2014
Euroskop

EP podpořil cestovní balík

EP podpořil cestovní balík

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on package travel and assisted travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004, Directive 2011/83/EU and repealing Council Directive 90/314/EEC (COM(2013)512)

Plénum EP 12. 3. 2014 schválilo (poměrem 654:19:9) návrh směrnice týkající se pravidel pro organizované zájezdy s cílem ochránit více než 120 mil. spotřebitelů a zajistit jim vyšší míru transparentnosti a práv.

Pozadí

Komise záměr revidovat směrnici č. 90/314 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy uveřejnila již v lednu 2013. Eventualitou tehdy bylo i úplné zrušení normy, protože zvyky spotřebitelů se za 23 let od jejího přijetí – zejm. díky internetu – výrazně změnily, především pak v tom směru, že spotřebitelé si své cestovní „balíčky“ (letenka, ubytování, fakultativní zájezdy ap.) zpravidla sestavují sami, individuálně. Stávající pravidla jsou platná od roku 1990.

Od té doby se ovšem trh výrazně proměnil, zejména díky dostupnosti levných letenek a možnosti internetového prodeje.

Komise se rozhodla stávající normu výrazně revidovat – v sektoru cestovního ruchu v EU údajně působí 1,8 mil. subjektů zaměstnávajících 9,7 mil. osob, přičemž směrnice by se měla dotknout asi 120 mil. klientů.

Již v listopadu 2009 byla k dané problematice otevřena veřejná konzultace, v dubnu 2010 se pak uskutečnil workshop a v červnu 2012 tematická konference (více v příspěvku „Komise mění pravidla pro organizované zájezdy“, Spotřebitelé v červenci 2013).

Navrhovaná směrnice by měla dle Komise přinést výhody nejen spotřebitelům, ale i podnikatelským subjektům. Cílem je posílit ochranu spotřebitele a zároveň zajistit, aby systémy pro insolvenční řízení byly uznány i za hranicemi. Nová právní norma by měla také zrušit zastaralé požadavky ohledně poskytování informací (např. povinnost dotiskovat brožury, čímž by prodejci mohli ušetřit až 390 mil. € ročně).

IMCO 11. 2. 2014 schválil návrh této směrnice. Plénum schválilo návrh směrnice s poměrně zásadními změnami. Po hlasování pléna byla evropská levice přesto nespokojena a to kvůli absenci ustanovení, které by se týkalo služeb souvisejících s prodejem a právem na zrušení letů bez jakékoliv sankce v případě závažných okolností.

Klíčové a sporné body

Návrh schválený EP by měl zajistit možnost navrácení klientů v případě úpadku poskytovatele bez zbytečných změn dovolené. Dále by měl omezen nadměrný růst cen dovolené.

Organizátoři zájezdů budou moci účtovat vyšší cenu jen tehdy, pokud se jejich náklady zvýší o více než 3 %, přičemž cestující budou mít právo na odstoupení od smlouvy. V případech, kdy navýšení ceny přesáhne 8 % (Komise navrhovala 10 %), pokud je to možné, tak bude muset být navrhnuta alternativní dovolená. Návrh usiluje o to, aby nedocházelo ke změnám letových časů o více než 3 hodiny po zakoupení letenky.

V případě nevyhnutelných a nepředvídaných okolností, jako jsou přírodní katastrofy nebo teroristické útoky, by měli provozovatelé zajistit včasný návrat nebo zajištění ubytování podobného standardu či alternativně zaplatit pobyt až na pět nocí do výše 125 €/noc, pokud provozovatel není schopen nebo ochoten provést rezervaci (návrh Komise uvádí pouze 3 noci v maximální výši 100 €/noc). EP tedy schválil přísnější normu pro poskytovatele, než prvotně Komise navrhovala.

Předpokládaný další vývoj

Jednání s Radou začne pravděpodobně až po květnových volbách a poté by mělo dojít k formálnímu schválení směrnice.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality