Ipsos: 74 procent Čechů chce zůstat v EU


Ipsos, Euroskop, 22.5. 2014

74 % Čechů si přeje zůstat v Evropské unii zjistil výzkum agentury Ipsos. Výzkumu se v České republice zúčastnilo 1000 respondentů, celkově proběhlo dotazování ve dvanácti vybraných zemích EU na vzorku 9 333 respondentů starších 18 let. Kromě Česka Ipsos výzkum provedl v Belgii, Francii, Německu, Velké Británii, Itálii, Polsku, Španělsku, Švédsku, Nizozemsku, Chorvatsku a Maďarsku.

Z výzkumu, který proběhl ve dvanácti členských zemích EU, ale také vyplývá, že Češi jsou ze všech sledovaných států nejméně proevropští – 26 % dotazovaných by chtělo EU opustit, 45 % chce v Unii zůstat pouze za předpokladu, že se omezí její pravomoci.

Pohled Čechů na EU

Zajímavé je srovnání s okolními zeměmi, kde výzkum také proběhl. Například společnou evropskou vládu si přeje 33 % Maďarů, 20 % Poláků a 18 % Němců, ale jen 6% Čechů. Opačný trend, snížení pravomocí EU, preferuje 29 % Poláků, 26 % Němců a 19 % Maďarů, ale až 45% Čechů.

Na druhou stranu evropská témata nebudou pro voliče většinou tím hlavním. „Pokud jde o volbu politické strany v evropských volbách, pro většinu voličů bude mít na rozhodování vliv zejména domácí politika strany,“ uvedla ředitelka divize Ipsos Public Affairs Tatiana Wartuschová.

Význam Německa

Výzkum Ipsos zjišťoval také pohled Evropanů na ekonomiku. Za zemi s nejsilnější ekonomikou je považováno Německo a to podle 60 % všech respondentů, kteří se výzkumu zúčastnili. Češi jsou v tomto směru zdrženlivější – Německo jako nejsilnější ekonomiku v rámci EU označila pouze polovina české populace.

Německo je taktéž považováno za nejvlivnější zemi v rámci EU a to podle 66 % všech respondentů a 54 % Čechů. Je zajímavé, že 14 % Čechů a stejné procento Maďarů považuje za nejvlivnější zemi v rámci EU Velkou Británii. Naopak za zemi s nejslabší ekonomikou je považováno Řecko a to podle 38 % všech respondentů. Zde se Češi od průměru neliší, 36 % zastává stejný názor.

OTÁZKA: Jak by podle vás měla vypadat dlouhodobá politika země?

graf

Největší spojenec

Za největšího spojence považují Češi ve 30 % Slováky, v 18 % Němce. Naopak za nejslabšího spojence považujeme Řeky (13%), Rumuny (8%) a překvapivě Poláky (6%).

Více než tři čtvrtiny všech občanů zemí EU (80 %) se shoduje na tom, že je důležitější než kdy jindy, aby země v Evropě úzce spolupracovaly, a to s ohledem na ekonomický růst zemí jako je Brazílie, Indie a Čína.

Autor: Ipsos, Euroskop

Sdílet tento příspěvek