Kulatý stůl: Energetická účinnost

Otázky energetické účinnosti tématem kulatého stolu

Ve čtvrtek 25. září se v Lichtenštejnském paláci sešli zástupci vlády, resortů, sociálních partnerů a neziskového sektoru, aby debatovali o aktuální otázce energetické účinnosti. Ta je na evropském poli hlavním tématem posledních týdnů.

V první části debaty, kterou zahájil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí a nastínili aktuální průběh vyjednávání energeticko-klimatického balíčku na půdě EU a vývoj pozice České republiky. K otázkám regionální spolupráce v oblasti energetické účinnosti v rámci Podunajské strategie vystoupil národní koordinátor z Úřadu vlády.

V rámci kulatého stolu představila Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády také pracovní verzi makroekonomické analýzy dopadů zvyšování energetické účinnosti na českou ekonomiku. Ta má sloužit jako podklad pro debatu o energetické účinnosti ve světle současné evropské debaty.

Analýza se mimo jiné věnuje dopadům úspor na výkon ekonomiky a bezprostřednímu dopadu investic na ekonomiku a návratnost. Po diskusi s odbornou veřejností vznikne finální verze materiálu, kterou Sekce pro evropské záležitosti publikuje v polovině října.

Dnešní pilotní kulatý stůl věnovaný tématu energetické účinnosti se odehrál před zahajovací konferencí Národního konventu, a to s cílem maximalizovat dopad setkání na formulaci konkrétních postojů České republiky v rámci EU.

Národní konvent má sloužit jako platforma pro debatu o evropských otázkách a působení ČR v rámci EU. Zahajovací konference Národního konventu se pak uskuteční v polovině listopadu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality