Institucionální záležitosti v červnu 2015

05.08.2015
Euroskop

Zpráva 5 předsedů navrhuje jak posílit HMU

  • Předsedové 5 orgánů EU vydali druhou zprávu o tom, jak by se měla dále vyvíjet HMU

Zpráva 5 předsedů navrhuje jak posílit HMU

Dokončení evropské hospodářské a měnové unie

  • Pět předsedů 22. 6. 2015 představilo plán k prohloubení hospodářské a měnové unie počínaje 1. 7. 2015 a způsob jejího dokončení nejpozději do roku 2025.

Pozadí

Předseda Komise Jean-Claude Juncker společně s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, předsedou Euroskupiny Jeroenem Dijsselbloemem, předsedou ECB Mariem Draghim a předsedou EP Martinem Schulzem předložili konkrétní opatření k posílení HMU, která mají být realizována ve třech fázích. Ze zprávy vyplývá, že navzdory pokroku, kterého bylo dosaženo v uplynulých několika letech, zejména vytvořením bankovní unie, zůstává HMU nedokončená. V rámci eurozóny existují značné rozdíly a krize v posledních letech ještě více zdůraznila její nedostatky.

Některá opatření, jako je např. zavedení evropského systému pojištění vkladů, musí být upřednostněna a realizována již v nadcházejících letech, další opatření, jako je vytvoření budoucího subjektu pro správu finančních prostředků eurozóny, zacházejí ještě dále, neboť se dotýkají sdílené suverenity mezi členskými státy, které používají jako svoji měnu euro. Podle vize pěti předsedů je třeba zaměřovat se nejen na pravidla, ale také na instituce, pokud mají být zajištěny pevné a transparentní základy HMU.

Vytvoření hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie bylo jednou z 10 hlavních priorit obsažených v politických směrech předsedy J. Junckera.

Klíčové a sporné body

Zpráva stanoví pro realizaci vize 5 předsedů tři různé fáze:

  • Fáze 1 „prohlubování prostřednictvím činů“ (1. 7. 2015 – 30. 6. 2017): využívání stávajících nástrojů a smluv k posílení konkurenceschopnosti a strukturální konvergence, dosažení odpovědné fiskální politiky na úrovni jednotlivých států a na úrovni eurozóny, dobudování finanční unie a posílení demokratické odpovědnosti.
  • Fáze 2 „dokončení HMU“: budou zavedena opatření dalekosáhlejší povahy, aby se proces konvergence stal závaznější, a to například díky souboru společně dohodnutých kritérií pro konvergenci, jenž by mohl mít právní povahu, jakož i prostřednictvím subjektu pro správu finančních prostředků eurozóny. Za účelem přípravy přechodu z první do druhé fáze Komise na jaře 2017 předloží bílou knihu a načrtne další potřebné kroky, včetně právních opatření, k dokončení HMU ve druhé fázi.
  • Fáze 3 (nejpozději do roku 2025): po úplné realizaci veškerých kroků by prohloubená a skutečná HMU představovala stabilní a prosperující místo pro všechny občany členských států EU, které sdílejí jednotnou měnu, atraktivní pro ostatní členské státy EU, které se k ní v okamžiku, kdy budou připraveny, budou chtít připojit.

HMU by měla spočívat na 4 pilířích, kterými jsou: (1) vytvoření systému orgánů pro konkurenceschopnost v eurozóně; (2) posílené provádění postupu při makroekonomické nerovnováze; (3) větší zaměření na zaměstnanost a sociální výkonnost a (4) silnější koordinace hospodářských politik v rámci přepracovaného evropského semestru. Příslušná opatření by měla být provedena v krátkodobém horizontu (v 1. fázi). Ve střednědobém horizontu (ve 2. fázi) by měl proces konvergence nabýt větší závaznosti prostřednictvím souboru společných přísných norem, které by byly stanoveny v právních předpisech EU.

Cílem orgánů pro konkurenceschopnost by nemělo být přeshraniční sjednocování postupů a subjektů pověřených tvorbou mezd. Každý členský stát by si měl na základě společného vzoru rozhodnout, jaké přesné uspořádání bude jeho vnitrostátní orgán mít, ale tyto orgány by měly být demokraticky odpovědné a funkčně nezávislé.

Hospodářská a finanční unie se vzájemně doplňují a posilují. Pokrok v těchto dvou oblastech musí být hlavní prioritou v 1. fázi. Stejná důvěra v bezpečnost bankovních vkladů bez ohledu na to, v kterém členském státě banka působí, vyžaduje jednotný bankovní dohled, jednotné řešení krizí bank a jednotné pojištění vkladů. Jednotný fond pro řešení krizí bank zahájí činnost 1. 1. 2016. Jako další krok navrhuje 5 předsedů zavést v 1. fázi evropský systém pojištění vkladů (EDIS), který by mohl být koncipován jako systém zajištění na úrovni EU pro vnitrostátní systémy pojištění vkladů.

V 1. fázi navrhují vytvoření poradní Evropské fiskální rady, která by koordinovala a doplňovala již existující vnitrostátní fiskální rady. Na evropské úrovni by zajišťovala nezávislé analýzy, jak si plnění rozpočtů vede ve srovnání s hospodářskými cíli stanovenými v rámci EU pro fiskální správu. V 2. fázi by měla být vytvořena společná makroekonomická stabilizační funkce, aby bylo možné lépe zvládat šoky, které nelze řešit na úrovni jednotlivých zemí. Měla by účinněji zmírňovat velké makroekonomické šoky a zvýšit celkovou odolnost HMU.

Ve zprávě se rovněž navrhuje větší zapojení EP a silnější parlamentní kontrola – na úrovni jednotlivých členských států a na evropské úrovni, zejména v oblasti doporučení pro jednotlivé země, národních programů reforem a ročních analýz růstu. V 1. fázi potřebuje HMU jednotnou reprezentaci navenek. V mezinárodních finančních institucích nejsou dnes EU ani eurozóna stále ještě zastoupeny jako celek. EU tak má menší váhu, než by odpovídalo jejímu politickému a hospodářskému významu. Pět předsedů navrhuje posílení role Euroskupiny. V krátkodobém horizontu to může vyžadovat posílení jejího předsednictví a prostředků, které má k dispozici. V dlouhodobějším horizontu by bylo možné uvažovat o tom, že by se předseda Euroskupiny této funkci věnoval na plný úvazek.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality