Daně v říjnu 2015

08.11.2015
Euroskop

Členské státy si budou povinně vyměňovat daňové informace

  • Členské státy si budou předávat pravidelně a povinně informace o daňových rozhodnutích, a to i zpětně

Členské státy si budou povinně vyměňovat daňové informace

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (KOM(2015)135)

  • Ministři financí EU 6. 10. 2015 dosáhli politické dohody o návrhu týkajícím se automatické výměny informací o daňových rozhodnutích mezi členskými státy EU.

Pozadí

Návrh je součástí plánu boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků a škodlivé soutěži v oblasti dani v EU. Komise s návrhem přišla teprve v březnu 2015 poté, co novináři odhalili rozsáhlé daňové dohody Lucemburska s mnoha velkými firmami (např. McDonald’s či Ikea), které společnostem umožňovaly platit velmi malé daně. Kvůli podnikům, které se vyhýbají svým daňovým povinnostem, přicházejí rozpočty členských států EU každoročně o miliardy €. Je také narušováno spravedlivé rozdělení zátěže mezi daňové poplatníky a spravedlivá hospodářská soutěž mezi podniky. Společnosti spoléhají na to, že daňová pravidla jsou složitá a že členské státy nespolupracují, a tak své zisky přesouvají a daně platí co možná nejmenší.

Klíčovým prvkem je zavedení automatické výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o jejich daňová rozhodnutí. V současné době státy jen velmi málo sdílejí tyto informace. Je na uvážení státu, aby rozhodl, zda by mohlo být jeho daňové rozhodnutí důležité i pro jiný stát EU. To vede k tomu, že členské státy často neznají daňová rozhodnutí s přeshraničním dopadem vydaná jinde v EU, která mohou mít dopad na jejich vlastní daňovou základnu. Nedostatečné transparentnosti u daňových rozhodnutí některé společnosti využívají a své daňové odvody uměle snižují.

Klíčové a sporné body

  • Členské státy si nyní budou muset informace o svých daňových rozhodnutích vyměňovat automaticky. Budou stanoveny lhůty – vnitrostátní daňové orgány budou muset každého půl roku (původní návrh byl 3 měsíce) zasílat všem ostatním členským státům stručnou zprávu o všech přeshraničních daňových rozhodnutích, která vydaly. Státy pak budou moci požádat o podrobnější informace ke konkrétnímu rozhodnutí. To má umožnit odhalovat určité nekalé daňové praktiky společností a podle potřeby na ně reagovat, protože vyšší transparentnost znemožní finančním správám jednostranně zvýhodňovat určité firmy, neboť o rozhodnutích budou vědět i všechny ostatní státy EU.

Ministři omezili původní záměr návrhu směrnice: platná rozhodnutí si státy budou muset vzájemně oznámit zpětně od roku 2012 (Komise původně navrhovala až 10 let), u neplatných bude retroaktivita od roku 2014. Většinu informací bude mít k dispozici také Komise. To je důležité k zajištění správného dohledu.

Nová pravidla by měla vést k větší spolupráci mezi členskými státy v daňové oblasti a působit jako odstrašující prvek proti daňovému zneužívání. Všechny členské státy budou mít informace, které potřebují, aby chránily jejich daňové základny a odhalily společnosti, které se snaží uniknout placení daní.

Předpokládaný další vývoj

Nová pravidla nyní musí jednomyslně schválit členské státy do konce roku 2015, aby mohla platit od počátku roku 2017.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality