Doprava v říjnu 2015

08.11.2015
Euroskop

Komise žaluje ČR za neprovedení dvou směrnic EU v oblasti dopravy, Dopady dieselgate v EU: Přísnější testování emisí od roku 2017, EP chce regulovat drony na úrovni EU

  • Česká republika čelí dvěma žalobám kvůli neprovedení směrnice EU v oblasti železniční a silniční dopravy

  • Instituce EU činí první kroky k přísnějšímu posuzování emisí v souvislosti s aférou dieselgate

  • Plénum EP také podporuje celounijní regulaci dronů

Krátce…

Komise žaluje ČR za neprovedení dvou směrnic EU v oblasti dopravy

Komise 22. 10. 2015 podala k Evropskému soudnímu dvoru dva podněty kvůli neplnění povinností. ČR se měla dopustit porušení evropského práva tím, neimplementovala národní elektronický registr dopravních podniků v silniční dopravě stejně jako jejich napojení na registry dalších členských států (dle směrnice č. 1071/2009), což měla učinit už do konce roku 2012. Druhým přečinem ČR má být řádné neprovedení směrnice č. 49/2004 ve věci bezpečnosti na železnicích, mj. zajištění fungování nezávislého a orgánu pro vyšetřování nehod a poruch, který může zahájit vyšetřování ne později než týden od okamžiku daného incidentu.

Dopady dieselgate v EU: Přísnější testování emisí od roku 2017

Členské státy 28. 10. 2015 přijaly v rámci komitologie implementační balík pravidel pro zavedení měření emisí v reálných podmínkách. Reagují tak na tzv. aféru dieselgate poté, co bylo odhaleno, že automobilový výrobce Volkswagen nesplňoval emisní požadavky díky oklamání měřících přístrojů při laboratorních testech. Od 1. 9. 2017 budou právě testy v reálných podmínkách provozu vozidla určovat, zda budou v rámci schvalování nových modelů vozidel splněny emisní limity či nikoliv (od roku 2019 u všech nových vozidel). Od roku 2020 budou také zpřísněny povolené technické odchylky při měření. Rozhodnutí výboru mohou v rámci komitologie ještě zvrátit Rada či EP. Plénum EP ve svém usnesení z 27. 10. 2015 vyzývá ještě k důraznějším opatřením, podle kterých by do kontroly udělování emisních certifikátů měla být vedle úřadů členských států zahrnuta i Komise, případně i nově vzniklý celounijní orgán.

EP chce regulovat drony na úrovni EU

EP 29. 10. 2015 přijal rezoluci (poměrem 581:31:21), ve které vyzývá k právnímu dohledu v sektoru bezpilotních letounů, který již zvažuje i samotná Komise. Bezpilotní letouny, běžně označované jako drony, prošly v posledních letech velkým rozmachem a v současnosti se používají v mnoha rozličných oblastech lidské činnosti. I proto se již na summitu v prosinci 2013 evropští lídři shodli, že je potřeba zajistit otevření evropského trhu dronům pro civilní využití. Následně v dubnu 2014 vydala Komise sdělení k možné regulaci sektoru (více v příspěvku „Komise chce regulovat bezpilotní letouny“, Doprava v dubnu 2014 a v příspěvku „TRAN: Civilní drony mají být pod právním dohledem“, Doprava v září 2015). Podle europoslanců je nutné se na úrovni EU zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany soukromí. Drony by např. měly být vybaveny technologií na detekci a zabránění střetu s dalšími letadly ve stejném prostoru.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality